Kolneutrala byggklossar för företag

På framtidens marknad lyckas de företag bäst som är först med att utnyttja de affärsmöjligheter som kolneutraliteten för med sig.

VAD HANDLAR DET OM?

Avslutat projekt 1/2014 – 10/2016

Världen går mot en kolsnål ekonomi i rekordfart. Föregångarföretag skapar redan nu produkter och tjänster för detta även i Finland och hjälper andra att följa efter steg för steg. Förändringstakten är snabb och konkurrensen hård. Därför är det viktigt att företagen förstår vad kolneutralitet innebär för deras del.

För att uppnå kolneutralitet förutsätts att företaget genomgår en övergripande förändring. Det är fråga om en lång process, som kräver att hela företaget förbinder sig att sträva efter kolneutralitet samt att verksamheten utvecklas systematiskt och kontinuerligt. Dessutom ska omvärlden vara uppmuntrande, så att företagen förmår ändra sina rutiner och utveckla nya affärsmodeller. Därför är även statens och städernas beslut och nya samarbetsmodeller av stor betydelse.

Vad gör vi?

I samarbete med företag och organisationer har Sitra tagit fram praktiska verktyg för övergången till kolneutralitet. Som resultat av projektet har vi producerat en verktygslåda med byggklossar (på finska), dvs. information, metoder och modeller för finländska företag, som hjälper dem att utarbeta en vägkarta mot kolneutralitet. Byggklossarna omfattar strategi, ledning, innovativ verksamhet, utveckling av affärsverksamheten samt minskade utsläpp.

Vem var med?

Ett stort antal finländska företag har deltagit i samarbetet. Du hittar goda exempel i vår artikelserie (på finska).

Vad har man fått till stånd?

Här hittar du de kolneutrala byggklossarna (på finska) som samarbetet resulterade i, var så god och använd dem!

Strategi

Ledning och företagskultur

Utsläppseffektivitet

Nya rena affärsmöjligheter

Alla artiklar, bloggar och videor som tillkommit under projekttiden hittas på denna sida (om de är översatta till svenska). Goda exempel på företag som redan eftersträvar kolneutralitet finns i vår artikelserie.

Vad följer härnäst?

De kolneutrala byggklossarna (på finska) som sammanställts inom projektet har samlats i en verktygslåda. Hösten 2016 inleddes under FIBS ledning utbildningen Hiilineutraali bisnes Master Class, som byggts upp utifrån verktygslådan och vars resultat redovisas våren 2017.

ÄMNEN

Andra intressanta projekt

projekt

Smart & Clean huvudstadsregion

projekt

Kolrisk och klimatrisk

projekt

Dubbelriktad fjärrvärme

projekt

Biogasekosystem i Mellersta Finland

PROJEKT

Klimat.Nu – Ilmasto.Nyt

projekt

Kolneutralt Sitra

KONTAKTA OSS

personer
Janne Peljo
personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?