publikationer

Climate Impact Report 2017

Companies Listed on Nasdaq Helsinki

Författarna

Maximillian Horster, Robert Rosenberg, Fredrik Fogde, Harshpreet Singh, Patrizio Trapletti (ISS-Ethix Climate Solutions)

Publicerad

ISS-Ethix Climate Solutions har på uppdrag av Sitra bedömt klimatpåverkan hos de bolag som noterats på Helsingforsbörsens huvudlista. Bedömningen omfattar siffrorna för räkenskapsperioden 2016, som rapporterades år 2017.

Det är fråga om den tredje bedömningen av klimatpåverkan hos de bolag som noterats på Nasdaq Helsingfors huvudlista. I likhet med tidigare års rapporter analyserar även denna rapport koldioxidavtryck och klimatpåverkan hos bolag på Nasdaq Helsingfors huvudlista jämfört med flera centrala index, inklusive Nasdaq Stockholm, MSCI ACWI och särskilda index för lågt koldioxid. Analysen i denna rapport sträcker sig ännu djupare än förra året och innehåller flera analyserande parametrar och kvalitativ forskning.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Climate Impact Report 2017

Undertitel

Companies Listed on Nasdaq Helsinki

Författarna

Maximillian Horster, Robert Rosenberg, Fredrik Fogde, Harshpreet Singh, Patrizio Trapletti (ISS-Ethix Climate Solutions)

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2018

Utgivare

Sitra och ISS-Ethix Climate Solutions

Sidantal

49 s.

Ämne

marknadslistade företag, investeringar, investerare, finansmarknaden, klimatförändring, kolfotavdryck, växthusgas, växthuseffekt, börs, klimateffekt

Vad handlar det om?