SIB-fonder

Resultatbaserade finansieringsavtal möjliggör målinriktade investeringar i välfärden. Ett avtal ingås så att alla parter – den offentliga sektorn, investerarna och serviceproducenterna – vinner.

VAD HANDLAR DET OM?

Ett sätt att genomföra samhällelig investering är genom ett resultatbaserat finansieringsavtal (Social Impact Bond, SIB). I ett sådant finansierar institutionella och privata investerare i tjänster som främjar välfärden och bär de ekonomiska riskerna för genomförandet. Projektet får exakta, mätbara mål som återspeglar den ökade välfärd man vill skapa. Den offentliga sektorn betalar bara för resultat som överensstämmer med målen.

Ett SIB-avtal är ett verktyg för systematisk förändring. Med hjälp av avtalet kan den offentliga sektorn utveckla sin projektpraxis från att köpa prestationer mot att köpa resultat och effekt. Staten och kommunerna gör årligen anskaffningar på cirka 35 miljarder euro, så att köpa effekt innebär också att miljarder euro i skatteintäkter kommer till mer resultatgivande användning.

Vad gör vi?

Med hjälp av Sitra håller Finland på att få en helhet med fem SIB-fonder. Vi ger råd åt olika parter – den offentliga sektorn, projektadministratörer och serviceproducenter – i beredningen av avtalen. Åt kommuner erbjuder vi till exempel stöd för att skapa en ekonomisk och funktionell modell för deras projekt som stödjer välfärd.

Vilka är med?

I ett SIB-avtal behövs en köpare (organisation från den offentliga sektorn), en serviceproducent (företag eller organisation), finansiärer (privata investerare) och en projektadministratör som ansvarar för koordineringen av avtalet.

Vad är på gång?

Verktyget testas redan i två projekt i Finland. Det första ska öka arbetsvälbefinnandet inom den offentliga sektorn, och det andra, som leds av arbets- och näringsministeriet, snabbar upp sysselsättningen av invandrare.

Cirka 30 kommuner på olika håll i Finland håller på att planera nya SIB-projekt, bland annat Vanda, Tavastehus, Lahtis, Villmanstrand och Tammerfors. Målen med dem handlar om barns, barnfamiljers och ungas välmående, äldre personers självständighet samt sysselsättning, miljö och diabetes typ 2.

KONTAKTA OSS

Har du en fråga? Vi svarar gärna!

Vad handlar det om?