SIB-rahastot

Tulosperusteiset rahoitussopimukset (SIB) mahdollistavat tavoitteelliset investoinnit hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen. Sopimus laaditaan siten, että kaikki osapuolet – julkinen sektori, sijoittajat ja palveluntarjoajat – voittavat.

AJANKOHTAISTA

MISTÄ ON KYSE?

Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuodoista on tulosperusteinen rahoitussopimus (engl. Social Impact Bond, SIB). Siinä institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat toteutukseen liittyvät taloudelliset riskit. Hankkeille määritellään tarkat, mitattavat tavoitteet, jotka heijastavat haluttua hyvinvoinnin lisäystä. Julkinen sektori maksaa vain tavoitteiden mukaisista tuloksista.

SIB-sopimus on systeemisen muutoksen työväline. Sen avulla julkinen sektori voi kehittää hankintakäytäntöjään suoritteiden ostamisesta kohti tulosten ja vaikuttavuuden hankintaa. Valtio ja kunnat tekevät vuosittain hankintoja noin 35 miljardin euron arvosta, joten vaikuttavuuden hankinta tarkoittaa myös miljardien eurojen verotulojen aikaisempaa tuloksellisempaa käyttöä.

Mitä teemme?

Sitran avustuksella Suomeen on syntymässä seitsemän tulosperusteisen SIB-rahaston kokonaisuus. Neuvomme eri osapuolia – julkista sektoria, hankehallinnoijia sekä palveluntuottajia – sopimuksiin liittyvissä valmisteluissa. Esimerkiksi kunnille tarjoamme tukea niiden omien hyvinvointia edistävien hankkeiden taloudellisessa ja toiminnallisessa mallintamisessa.

Keitä on mukana?

SIB-sopimukseen tarvitaan tulosten ostaja (julkisen sektorin organisaatio), palveluntuottaja (yritys tai järjestö), palveluiden rahoittaja (yksityiset sijoittajat) ja sopimuksen koordinoinnista vastaava hankehallinnoija.

Missä mennään?

Työkalua kokeillaan Suomessa jo kahdessa projektissa. Ensimmäinen niistä lisää työhyvinvointia julkisella sektorilla ja toinen, työ- ja elinkeinoministeriön vetämä hanke, nopeuttaa maahanmuuttajien työllistämistä.

Seuraavaksi lanseerataan Lapset-SIB, joka edistää lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointia.  Sen hankehallinnoijaksi eli ”pääurakoitsijaksi” on valittu FIM, jonka asiantuntijakumppaneina toimivat Lastensuojelun Keskusliitto ja Epiqus. Ensimmäiset käytännön hankkeet alkavat syksyllä 2018.

SIB-hankkeita on suunnitteilla noin 30 kunnassa eri puolilla Suomea, muun muassa Vantaalla, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Tampereella.

Työn alla olevat SIB-rahastot:

Tällä hetkellä Suomessa on käynnissä tai käynnistymässä seitsemän SIB-hankekokonaisuutta (teemarahastoa):

 • Julkisen sektorin työhyvinvoinnin edistäminen (TyHy-SIB)
  – tulospalkkion maksajat: mukana olevat julkisen sektorin organisaatiot työnantajina
  – käynnistyi 2015
 • Maahanmuuttajien kotouttaminen ja nopea työllistyminen (Koto-SIB)
  – tulospalkkion maksaja: työ- ja elinkeinoministeriö
  – käynnistyi 2017
 • Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (Lapset-SIB)
  – tulospalkkion maksajat: kunnat
  – käynnistymässä syksyllä 2018
 • Työllistymisen edistäminen
  – tulospalkkion maksaja: työ- ja elinkeinoministeriö
 • Ikääntyneiden itsenäisen toimintakyvyn tukeminen
  – tulospalkkion maksajat: maakunnat/kunnat
 • Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy
 • Ympäristörahasto (EIB)

 

JULKAISUT

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?