SIB-rahastot

Tulosperusteiset rahoitussopimukset (SIB) mahdollistavat tavoitteelliset investoinnit hyvinvointiin. Sopimus laaditaan siten, että kaikki osapuolet – julkinen sektori, sijoittajat ja palveluntarjoajat – voittavat.

AJANKOHTAISTA

MISTÄ ON KYSE?

Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuodoista on tulosperusteinen rahoitussopimus (engl. Social Impact Bond, SIB). Siinä institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat toteutukseen liittyvät taloudelliset riskit. Hankeille määritellään tarkat, mitattavat tavoitteet, jotka heijastavat haluttua hyvinvoinnin lisäystä. Julkinen sektori maksaa vain tavoitteiden mukaisista tuloksista.

SIB-sopimus on systeemisen muutoksen työväline. Sen avulla julkinen sektori voi kehittää hankintakäytäntöjään suoritteiden ostamisesta kohti tulosten ja vaikuttavuuden hankintaa. Valtio ja kunnat tekevät vuosittain hankintoja noin 35 miljardin euron arvosta, joten vaikuttavuuden hankinta tarkoittaa myös miljardien eurojen verotulojen aikaisempaa tuloksellisempaa käyttöä.

Mitä teemme?

Sitran avustuksella Suomeen on syntymässä viiden tulosperusteisen SIB-rahaston kokonaisuus. Neuvomme eri osapuolia – julkista sektoria, hankehallinnoijia sekä palveluntuottajia – sopimuksiin liittyvissä valmisteluissa. Esimerkiksi kunnille tarjoamme tukea niiden omien hyvinvointia edistävien hankkeiden taloudellisessa ja toiminnallisessa mallintamisessa.

Keitä on mukana?

SIB-sopimukseen tarvitaan tulosten ostaja (julkisen sektorin organisaatio), palveluntuottaja (yritys tai järjestö), palveluiden rahoittaja (yksityiset sijoittajat) ja sopimuksen koordinoinnista vastaava hankehallinnoija.

Missä mennään?

Työkalua kokeillaan Suomessa jo kahdessa projektissa. Ensimmäinen niistä lisää työhyvinvointia julkisella sektorilla ja toinen, työ- ja elinkeinoministeriön vetämä hanke, nopeuttaa maahanmuuttajien työllistämistä.

Seuraavaksi lanseerataan Lasten ja nuorten SIB, joka edistää lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointia.  Sen toiminta käynnistynee loppuvuoden aikana. Hankehallinnoijaksi eli ”pääurakoitsijaksi” on valittu FIM, jonka asiantuntijakumppaneina toimivat Lastensuojelun Keskusliitto ja Epiqus.

SIB-hankkeita on suunnitteilla noin 30 kunnassa eri puolilla Suomea, muun muassa Vantaalla, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Tampereella.

Työn alla olevat SIB-rahastot syksyllä 2017

Tällä hetkellä Suomessa on käynnissä tai käynnistymässä viisi SIB-hankekokonaisuutta (teemarahastoa):

 • Julkisen sektorin työhyvinvoinnin edistäminen (TyHy-SIB)
  tulospalkkion maksajat: mukana olevat julkisen sektorin organisaatiot työnantajina
 • Maahanmuuttajien kotouttaminen ja nopea työllistyminen (Koto-SIB)
  tulospalkkion maksaja: työ- ja elinkeinoministeriö
 • Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (Lapsi-SIB)
  tulospalkkion maksajat: kunnat
 • Työllistymisen edistäminen
  tulospalkkion maksaja: työ- ja elinkeinoministeriö
 • Ikääntyneiden itsenäisen toimintakyvyn tukeminen
  tulospalkkion maksajat: maakunnat/kunnat

Lisäksi syksyn aikana päätetään mahdollisesti vielä kahdesta teemarahastosta, joista toinen keskittyisi tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn ja toinen jonkin erikseen määritellyn ympäristöhaasteen ratkaisemiseen.

JULKAISUT

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?