Vaikuttavuusinvestoiminen

Vaikuttavuusinvestoiminen auttaa luomaan hyvinvointia vaikuttavasti ja resurssitehokkaasti. Se on keino kanavoida yksityistä pääomaa hankkeisiin, joilla tavoitellaan myönteistä ja mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä.

AJANKOHTAISTA

Viimeisimmät juonenkäänteet.

HANKKEET

Astu peremmälle.

MISTÄ ON KYSE?

Vaikuttavuusinvestoiminen on keino lisätä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin tuloksellista yhteistyötä erilaisten hyvinvointi- ja ympäristöongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Vain noin kymmenesosa sosiaali- ja terveydenhuollon varoista kanavoidaan ongelmien ehkäisyyn, vaikka se tulisi pidemmällä aikavälillä selvästi edullisemmaksi kuin ongelmien hoitaminen. Lonkkamurtumat ja tyypin 2 diabetes ovat esimerkkejä sairauksista, jotka vaikeuttavat merkittävästi ihmisten elämää ja olisivat usein ehkäistävissä. Vaikuttavuusinvestoiminen on keino toteuttaa huolellisesti suunniteltuja, pitkäjänteisiä ja etupainotteisia investointeja.

Mitä teemme?

Sitran Vaikuttavuusinvestoimisen tiimin tavoitteena on tuoda uusi toimintamalli Suomeen: rakentaa sitä varten tarvittavaa ekosysteemiä, innostaa eri sidosryhmät – julkinen sektori, palveluntuottajat ja sijoittajat – mukaan ja kokeilla mallin toimivuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Ketkä ovat mukana?

Nykyisessä taloustilanteessa valtio ja kunnat tarvitsevat uusia työkaluja hyvinvoinnin rakentamiseen ja rahoittamiseen. Yhä useammat sijoittajat taas haluavat sijoituksiltaan muutakin kuin tuottoa eli niillä on halu edistää yhteistä hyvää. Lisäksi on yrityksiä ja järjestöjä, joilla on innovatiivisia ratkaisuja hyvinvoinnin edistämiseen ja halu todentaa toimintansa vaikuttavuutta. Vaikuttavuusinvestoiminen tuo edellä mainitut toimijat yhteen siten, että kaikki hyötyvät.

Missä mennään?

Isossa-Britanniassa kehitetty malli on kansainvälisestikin vielä melko uusi. Sitran työ vaikuttavuusinvestoimisen tuomiseksi Suomeen alkoi toukokuussa 2014 lähes tyhjältä pöydältä. Avainalueen määräaika päättyy kesäkuun 2017 lopussa. Neuvottelut vaikuttavuusinvestoimisen seuraavan kopinottajan kanssa ovat jo pitkällä ja niiden etenemisestä tiedotetaan myöhemmin kevään aikana.

Suomeen on syntymässä viiden tulosperusteisen rahoitussopimuksen eli SIB-sopimuksen kokonaisuus. Kiinnostus niitä kohtaan on ilahduttavan suurta niin julkisella sektorilla, yrityksissä ja järjestöissä kuin sijoittajissa.

TAPAHTUMIA

Joko ilmottauduit?

JULKAISUT

Lataa tästä!

OTA YHTEYTTÄ

Kuulemisiin!

Mistä on kyse?