Vaikuttavuusinvestoiminen

Vaikuttavuusinvestoiminen auttaa luomaan hyvinvointia vaikuttavasti ja resurssitehokkaasti. Se on keino kanavoida yksityistä pääomaa hankkeisiin, joilla tavoitellaan myönteistä ja mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä.

Missä mennään nyt?

Projekti päättynyt Sitrassa.

Ota ilmiö haltuun!

Neljä näkökulmaa.

MISTÄ ON KYSE?

Huom. Vaikuttavuusinvestoimisen projekti on päättynyt Sitrassa. Kehitystyötä jatkaa työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen vuoden 2020 alussa perustettu Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus.

Vaikuttavuusinvestoiminen on keino lisätä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin tuloksellista yhteistyötä erilaisten hyvinvointi- ja ympäristöongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Sen avulla voidaan toteuttaa huolellisesti suunniteltuja, pitkäjänteisiä ja etupainotteisia investointeja.

Vain noin kymmenesosa sosiaali- ja terveydenhuollon varoista kanavoidaan ongelmien ehkäisyyn, vaikka se tulisi pidemmällä aikavälillä selvästi edullisemmaksi kuin ongelmien hoitaminen. Lonkkamurtumat ja tyypin 2 diabetes ovat esimerkkejä sairauksista, jotka vaikeuttavat merkittävästi ihmisten elämää ja olisivat usein ehkäistävissä.

Mitä teimme?

Sitran Vaikuttavuusinvestoimisen tuki – tiimin tavoitteena oli tuoda uusi toimintamalli Suomeen: rakentaa sitä varten tarvittavaa ekosysteemiä, innostaa eri sidosryhmät – julkinen sektori, palveluntuottajat ja sijoittajat – mukaan ja kokeilla mallin toimivuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Nykyisessä taloustilanteessa valtio ja kunnat tarvitsevat uusia työkaluja hyvinvoinnin rakentamiseen ja rahoittamiseen. Yhä useammat sijoittajat taas haluavat sijoituksiltaan muutakin kuin tuottoa eli niillä on halu edistää yhteistä hyvää. Lisäksi on yrityksiä ja järjestöjä, joilla on innovatiivisia ratkaisuja hyvinvoinnin edistämiseen ja halu todentaa toimintansa vaikuttavuutta. Vaikuttavuusinvestoiminen tuo edellä mainitut toimijat yhteen siten, että kaikki hyötyvät.

Missä mennään?

Sitran kehitystyö vaikuttavuusinvestoimisen parissa päättyi suunnitellusti vuoden 2019 lopussa. Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa kopin Sitran Suomeen tuoman vaikuttavuusinvestoimisen kehitystyöstä. Ministeriön yhteyteen perustettiin vuoden 2020 alussa Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus, joka jatkaa Sitran työtä vaikuttavien hankintojen ja SIB-mallin kehittämiseksi Suomessa.

Vuoden 2019 lopulla Suomeen oli syntymässä kahdeksan SIB-rahaston kokonaisuus. Kiinnostus näitä tulosperusteisia hyvinvointirahastoja kohtaan on ollut ilahduttavan suurta niin julkisella sektorilla, yrityksissä ja järjestöissä kuin sijoittajissa.

HANKKEET

Astu peremmälle.

Lue lisää!

Uutiskirje

Vaikuttavuusinvestoimisen viimeisen uutiskirjeen (1/2020) pääset lukemaan täältä.

JULKAISUT

Lataa tästä!

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?