SAMMHÄLLELIG INVESTERING

Samhällelig investering hjälper till att skapa välfärd på ett effektivt och resurseffektivt sätt. Det är ett sätt att kanalisera privat kapital till projekt som syftar till positiv och mätbar samhällsnytta.
(avslutat projekt)

Var är vi nu?

Projektet har avslutat i Sitra. Arbetet fortsätter på Motiva.

Kuvituskuva: Aikajana
Fenomen

#1 Resultat köpes! Fem år av investeringar i samhällsutveckling vid Sitra

Fenomen

#2 Sant eller falskt? Fem påståenden om investeringar i samhällsutveckling

Fenomen

#3 Investeringar i samhällsutveckling här för att stanna

Fenomen

#4 Tio tips för att skapa effektivitet

VAD HANDLAR DET OM?

Projektet har avslutat i Sitra. Från år 2020 till 2021 fortsatte  Kompetenscenter för investeringar i samhällsutveckling vid arbets- och näringsministeriet Sitras arbete. År 2022 flytte konpetenscentret till Motiva.  

Samhällelig investering är ett sätt att förbättra resultatet för den privata, offentliga och tredje sektorns samarbete för att förebygga och lösa olika välfärds- och miljöproblem. Det är bara omkring en tiondel av social- och hälsovårdens resurser som kanaliseras till att förebygga problem, även om det på längre sikt skulle bli klart billigare än att ta hand om problemen. Höftfrakturer och diabetes typ 2 är exempel på sjukdomar som avsevärt försvårar människors liv och som ofta kunde förebyggas. Samhällelig investering är ett sätt att genomföra noggrant planerade, långsiktiga och förmånsinriktade investeringar.

Vad gjorde vi?

Sitras team för samhällelig investering hade som mål att ge Finland en ny operativ modell: bygga upp det ekosystem som behövs för det, inspirera olika intressenter – den offentliga sektorn, serviceproducenter och investerare – och testa hur modellen fungerar i det finländska samhället.

Vilka är med?

I det rådande ekonomiska läget behöver staten och kommunerna nya verktyg för att bygga upp och finansiera välfärden. Allt fler investerare vill att deras investeringar ska ge mer än vinst, de vill alltså främja det gemensamma goda. Dessutom finns det företag och organisationer som har innovativa lösningar för att främja välfärd och vill bevisa att deras verksamhet har genomslagskraft. Samhällelig investering för samman ovan nämnda aktörer så att alla har nytta av det.

Vad är på gång?

Det håller på att uppstå en helhet med sju resultatbaserade finansieringsavtal (SIB-avtal) i Finland. Intresset för dem är glädjande nog stort inom så väl den offentliga sektorn, företag och organisationer som hos investerarna.

PROJEKT

projekt

SIB-fonder

projekt

Effektacceleratorn

Läs mer!

Framtiden är annorlunda
nyheter

Sitras år 2019: glädjande resultat och administrativa ändringar

Fenomen

#4 Tio tips för att skapa effektivitet

Fenomen

#3 Investeringar i samhällsutveckling här för att stanna

Fenomen

#2 Sant eller falskt? Fem påståenden om investeringar i samhällsutveckling

Kuvituskuva: Aikajana
Fenomen

#1 Resultat köpes! Fem år av investeringar i samhällsutveckling vid Sitra

nyheter

ANM fortsätter arbetet med att utveckla investeringarna i samhällsutveckling efter Sitra

Debatt

De som investerar i samhällsutveckling förändrar världen

nyheter

Arbetshälsoinstitutet: Finlands första SIB-projekt gav bättre arbetsförmågeledning – målen uppnåddes delvis

Plock

UM: FN-program för investeringar i samhällsutveckling till Helsingfors

nyheter

SIB-modellen för samhällelig investering intresserar kommuner – mer information och stöd behövs

Plock

Svenska Yle: Privata investerare hjälper utsatta Helsingforsbarn

nyheter

Hur stöder man bäst funktions­förmågan hos äldre i Österbotten?

artiklar

Mot genomförandet av ett SIB-projekt för sysselsättning! Projektets fem centrala byggnadsfaser

nyheter

Styrgruppen för samhällelig investering: En resultat­anskaffningsfond behövs i Finland

Fenomen

Sir Ronald Cohens budskap till investerarna: det är bäst att övergå till samhällelig investering stegvis

nyheter

Samhällelig investering ett fenomen på väg upp i Finland – stöds av känt nätverk

KONTAKTA OSS

Vi hörs!

personer
Taru Keltanen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Tuuli Salminen
Assistent, Placerings & Natur och ekonomi

Vad handlar det om?