Smart & Clean huvudstadsregion

Smarta städer behöver cleantech-lösningar som erbjuder en årlig marknad på 1.500 miljarder euro redan 2020. Vi förvandlar huvudstadsregionen till en testplattform och ett skyltfönster för dessa lösningar.

VAD HANDLAR DET OM?

Avslutat projekt: 10/2014 – 09/2016

Städerna står i centrum när det gäller att lösa klimatförändringen. De producerar redan nu 80 % av koldioxidutsläppen. Den nödvändiga övergången till en kolsnål världsekonomi kräver dock ett nytt slags samarbete mellan städer, företag och invånare. Huvudstadsregionen är ett tillräckligt stort testområde för smarta och rena lösningar.

Syftet med projektet är att bereda en helhet där huvudstadsregionen förvandlas till ett internationellt betydande referensområde för ekologiska och smarta lösningar. Målet är att huvudstadsregionen före 2021 ska vara en testplattform och ett skyltfönster för finländska och internationella företags bästa produkter och tjänster. Dessa visar hur de möjligheter som digitaliseringen och den cirkulära ekonomin skapar bidrar till att minska utsläppen, göra vardagen smidigare och skapa en trivsam livsmiljö.

Vad har man fått till stånd?

Inom projektet skapades en ram för samarbete mellan huvudstadsregionens städer, företag och andra organisationer. För samarbetet grundade Sitra Huvudstadsregionens Smart & Clean -stiftelse tillsammans med städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Lahtis och Grankulla samt ledande företag i Finland. Verkställande direktör för stiftelsen blev Tiina Kähö.

Spetsteman för den nya stiftelsen blev trafik och samfärdsel, byggande, energi, avfall och vatten samt konsument-cleantech, med digitalisering och cirkulär ekonomi som genomgående aspekter.

Läs mer i SmartClean-bloggserien (på finska).

Vem är med?

Huvudsakliga samarbetspartner kring projektet var städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis, Nylands förbund, Helsinki Business Hub, Climate Leadership Council, Green Net Finland samt arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet och miljöministeriet.

Vad kommer härnäst?

Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse, som grundades under projekttiden, fortsätter att omsätta projektplanerna i praktiken. Stiftelsen fortsätter att verka till 2021.

KONTAKTA OSS

personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?