Smart & Clean pääkaupunkiseutu

Älykkäiden kaupunkien tarvitsemat cleantech-ratkaisut tarjoavat 1 500 miljardin euron vuotuiset markkinat jo vuonna 2020.  Pääkaupunkiseudusta rakennetaan testialustaa ja näyteikkunaa näille ratkaisuille.

MISTÄ ON KYSE?

Päättynyt hanke 10/2014 – 9/2016

Kaupungit ovat keskiössä ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa. Ne tuottavat jo nyt 80 % hiilidioksidipäästöistä. Tarvittava siirtymä vähähiiliseen maailmantalouteen vaatii kuitenkin uudenlaista yhteistyötä kaupunkien, yritysten ja asukkaiden välillä. Pääkaupunkiseutu on riittävän kokoinen testialue älykkäille ja puhtaille ratkaisuille.

Hankkeen tarkoituksena oli valmistella kokonaisuus, jossa pääkaupunkiseudusta rakennetaan kansainvälisesti merkittävä ekologisten ja älykkäiden ratkaisujen referenssialue. Tavoitteena oli, että vuoteen 2021 mennessä pääkaupunkiseutu on testialusta ja näyteikkuna suomalaisten ja kansainvälisten yritysten liiketoiminnan parhaille tuotteille ja palveluille. Nämä näyttävät, miten digitalisaation ja kiertotalouden luomien mahdollisuuksien avulla vähennetään päästöjä, sujuvoitetaan arkea ja luodaan viihtyisä elinympäristö.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeessa luotiin raamit pääkaupunkiseudun kaupunkien, yritysten ja muiden organisaatioiden yhteistoiminnalle. Yhteistyötä toteuttamaan Sitra perusti pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön yhdessä Helsingin, Espoon, Vantaan, Lahden ja Kauniaisten kaupunkien sekä Suomen johtavien yritysten kanssa. Säätiön toimitusjohtajana aloitti Tiina Kähö.

Kärkiteemoiksi uudelle säätiölle muodostuivat liikenne ja liikkuminen, rakentaminen, energia, jäte ja vesi sekä kuluttaja-cleantech, joita digitalisaatio ja kiertotalous läpileikkaavat.

Lue lisää SmartClean -blogisarjasta.

Kuka oli mukana?

Hankkeen pääyhteistyökumppaneita olivat Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisen ja Lahden kaupungit, Uudenmaanliitto, Helsinki Business Hub, Climate Leadership Council, Green Net Finland sekä työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö.

Mitä seuraavaksi?

Hankkeen aikana perustettu pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö jatkaa projektin suunnitelmien viemistä käytäntöön. Määräaikainen säätiö on käynnissä vuoden 2021 kesäkuuhun asti.

TYÖN TULOKSIA

Matkan varrelta.

JULKAISUT

Painavaa asiaa.

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?