Verktyg för utvärdering av den cirkulära ekonomins sysselsättningseffekter

Avslutat projekt 7/2018 – 3/2020

Vi producerade data och utvecklade ett verktyg för utvärdering av den cirkulära ekonomins sysselsättningseffekter.

Vad handlade det om?

Välfärden kan inte längre grunda sig enbart på användningen av nya naturresurser och en ökande konsumtion. Den cirkulära ekonomins gynnsamhet för klimatet, miljön, människorna och ekonomin har redan påvisats.

Övergången till cirkulär ekonomi skapar helt nya arbeten, en del arbeten förändras och det försvinner även arbetsplatser. Förändringen kräver ny slags kompetens inom olika branscher i samhället och på alla utbildningsstadier. Uppdatering av kompetensen och kontinuerligt lärande är viktiga teman i strävan efter att säkerställa att var och en hittar sin plats i ett rättvist samhälle med cirkulär ekonomi.

Vad åstadkom vi?

Arbets- och konsumtionsvanorna förändras, men vi vet ännu inte exakt hur. Det behövs mer information för att förändringen ska ske på ett rättvist sätt. Vi strävar efter att öka förståelsen för den cirkulära ekonomins inverkan på människor särskilt med tanke på sysselsättning och kontinuerligt lärande.

Vem var med?

Vi samarbetade med internationella aktörer inom branschen och förde dialog både i Finland och i Europeiska unionen. Verktyget och utredningarna genomfördes med finansiering från Sitra från The International Institute for Sustainable Development (IISD).

Kontakta oss

Vad handlar det om?