publikationer

Affärsverksamhetsmodeller för cirkulär ekonomi i tillverkningsindustrin

Handbok och verktyg för finländska företag inom tillverkningsindustrin med affärsmodeller för cirkulär ekonomi.

Publicerad

Ladda ner handboken

Handboken är skräddarsydd för finländska företag i tillverkningsindustrin. Den innehåller lärdomar och detaljerade exemplar från fyra sektorer:

Maskiner och anordningar, (2) Maritim, (3) Energi and (4) Transport

Handboken presenterar fem affärsmodeller för cirkulär ekonomi:

 • Delningsplattformar (sharing platform): gemensamma delningsplattformar utnyttjas för användning, tillgång eller ägande, till exempel för att hyra ut eller byta maskiner och varor som är underutnyttjade
 • Cirkulära leveranskedjor (a circular supply chain): lösningar som bygger på återvinningsbara material och förnybar energi och resurseffektiv cirkulation
 • Produkter som tjänst (product as a service): tjänster bjuds ut i stället för produkter
 • Förlängning av produkters livscykel (product life extension): en produkts livscykel förlängs med förebyggande service, återförsäljning och återtillverkning
 • Återanvändning och återvinning (recovery and recycling): produkter och råvaror som har kommit till slutet av sin livscykel återvinns och återanvänds.

Den är speciellt nyttig för alla företag som vill:

 • bättre svara på kundernas förväntningar
 • skapa kundinriktade lösningar och ny effektivität genom teknologi och digitala användningar
 • förbättra bruk av resurser och minska riskerna från reglering samt tryck från investerarna och samhället.

Handboken inspirerar genom att:

 • beskriva motiverna som gör cirkulära ekonomin relevant (kapitel 1)
 • identifiera cirkulära affärsmodeller som har det högsta potentiella värde inom sektorerna (kapitel 2 & 6)
 • skissera organisatoriska och funktionella förändringar som behövs (kapitel 3 & 4)
 • bjuda på en resplan som företagen kan följa att dra nytta av cirkulär ekonomi (kapitel 5)

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Circular economy business models for the manufacturing industry

Undertitel

Circular Economy Playbook for Finnish SMEs

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2018

Utgivare

Sitra, Technology Industries of Finland och Accenture

Sidantal

171 s.

Ämne

teknologiindustri, cirkulär ekonomi, affärsmodeller, tillverkningsindustri, teknologi, digitalität, energiindustri, transport, maritim

Vad handlar det om?