publikationer

Årsberättelse 2007

Författarna

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Publicerad

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Årsberättelse 2007

Författarna

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2008

Utgivare

Sitra

Sidantal

27 s.

ISSN (tryckt)

1235-6174

Ämne

VERKSAMHETSBERÄTTELSE; BOKSLUT; ÅRSBERÄTTELSE; 2007

Vad handlar det om?