Författarna

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Publicerad

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Årsberättelse 2007

Författarna

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2008

Utgivare

Sitra

Sidantal

27 s.

ISSN (tryckt)

1235-6174

Ämne

VERKSAMHETSBERÄTTELSE; BOKSLUT; ÅRSBERÄTTELSE; 2007

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?