publikationer

EU Biomass Use in a Net-Zero Economy

Bioråvaror i EU:s nettonoll-övergång

Författarna

Material Economics

Publicerad

Användningen av bioråvaror har ökat klart i EU på 2000-talet. Den starka ökningen kommer att fortsätta även i framtiden.

Studien är den första modelleringen av efterfrågan på bioråvaror i alla branscher i EU fram till år 2050. Studien granskar den optimala användningen av bioråvaror vid övergången till en klimatneutral ekonomi.

Studien gjordes av det svenska konsultbolaget Material Economics, som är specialiserat på hållbarhetsfrågor, tillsammans med tankesmedjan Energy Transitions Commission och Europeiska skogsinstitutet EFI.

Sitra har varit en av studiens finansiärer tillsammans med Climate-KIC, European Climate Foundation och Vinnova.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

EU Biomass Use in a Net-Zero Economy

Undertitel

Priorities for EU biomass resources in a low-carbon transition

Författarna

Material Economics

Publiceringsplats

Stockholm

Publiceringsåret

2021

Utgivare

Material Economics

Sidantal

102 s.

Ämne

biomassa, bioenergi, biomaterial, Europa, Europeiska unionen, klimatförändringen, energiproduktion, klimatneutralitet, elproduktion, förnybara energikällor , energiekonomi, utsläpp, hållbar utveckling, finansiering, skogsbruk, hållbart skogsbruk

Vad handlar det om?