publikationer

Framtida möjligheter och utmaningar för databaserade ekosystem (sammanfattning)

Författarna

Ville Koiste, Tatu Laurila, Paavo Perttula (Gesund Partners)

Publicerad

Sammanfattning

Hälsosektorns nyttopotential är mycket större än direkta skatteinkomster och värdet på varuexport. En välmående och handlingskraftig befolkning är en grundläggande förutsättning för ett hållbart, framtidsorienterat samhälle. Data och digitalisering revolutionerar hälsosektorn nu, och även ekosystemen i branschen är involverade i denna omvälvning. Vi granskar ekosystemen genom tre arketyper och strukturer som möjliggör dem samt framför en uppskattning om mognadsgraden i respektive arketyp när det gäller förverkligandet av principerna för en rättvis dataekonomi.

Konkurrenskraften hos ekosystemen inom hälsosektorn i Finland baserar sig på aktörernas starka kompetens, delade informationsresurser samt en kultur av samarbete och förtroende. Ekosystemen är viktiga i många avseenden. De gynnar berikande av kompetens, utvecklings-, innovations- och affärsverksamhet samt i allt större utsträckning även effektiviteten i social- och hälsovårdens servicesystem, när välfärdsområdenas FUI-verksamhet (forskning, utveckling, innovation) startar. Mer uppmärksamhet och nya metoder behövs särskilt för samarbete och partnerskap mellan det offentliga social- och hälsovårdens servicesystem och andra ekosystemaktörer inom hälsosektorn – nu finns det momentum!

Gemensamt värdeskapande är en central princip för en rättvis dataekonomi. Det avser det värde som ekosystemet skapar för sina medlemmar, kunder och hela samhället.
Hållbar konkurrenskraft skapas i en helhet där inbördes samarbete mellan ekosystemaktörerna och samarbetet mellan olika ekosystem berikas och blir en positiv spiral av värdeskapande. Data är grunden för allting och även de som genererar data ska få ett värde av samarbetet för att bevara och stärka grunden.

Data är makt. När analys och algoritmer får en allt större roll i beslutsfattande som påverkar välbefinnandet, ökar också risken för diskriminerande eller annars oetiska lösningar. På grund av denna risk vore det dock orimligt att låta bli att utnyttja de möjligheter som data och artificiell intelligens erbjuder när det gäller förebyggande av sjukdomar och utveckling av innovationer och affärsverksamhet som förbättrar välbefinnandet. Det behövs möjliggörande reglering och en gemensam värdegrund samt principer för en rättvis dataekonomi som stödjer aktörernas och medborgarnas förtroende.

Den ökande mängden och den skiftande kvaliteten på hälso- och välbefinnandedata betonar individens roll och ansvar i att hantera helheten och ge tillstånd. Denna nya, aktiva roll som en del av framtida ekosystem inom hälsosektorn kräver att befolkningens färdigheter stärks med hjälp av kommunikation och utbildning. I en rättvis, människoorienterad dataekonomi gäller det att föra en öppen och kritisk medborgardebatt om utvecklingsriktningen.
Ekosystemen i hälsosektorn i Finland har goda förutsättningar för hållbar tillväxt och det nästa utvecklingssprång i konkurrenskraften.

Vår bästa kompetens är också fortfarande attraktiv internationellt. Nu behövs åtgärder av statsmakten som visar att det fortfarande finns en vilja att stödja databaserad forskning och utveckling. Att åtgärda bristerna i den nuvarande lagstiftningen och beredningen av nya, möjliggörande lagar är en förutsättning för att stärka ekosystemens trovärdighet och konkurrenskraft. För att vi ska lyckas i utvecklingssprånget krävs det också att ekosystemaktörerna har en stark, gemensam vilja och att de vidtar gärningar för att infria löftet som ingår i en rättvis dataekonomi.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Datalähtöisten ekosysteemien tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet terveysalalla

Författarna

Ville Koiste, Tatu Laurila, Paavo Perttula (Gesund Partners)

Publiceringsplats

Helsinki

Publiceringsåret

2021

Utgivare

Sitra

ISBN (PDF)

978-952-347-242-6

ISSN (PDF)

2737-1042

Publikationsserie

Arbetspapper

Vad handlar det om?