publikationer

Megatrender 2020 -arbetsunderlag

Författare

Mikko Dufva

Ledande Expert, Förutse

Publicerad

Megatrender 2020 -arbetsunderlaget hjälper dig tolka megatrender. På den ena sidan av arbetsunderlaget finns Megatrender 2020-helhetsbilden för att friska upp minnet och på den andra sidan ett bearbetningsunderlag och anvisningar för att göra en noggrannare tolkning.

2020-talet, och egentligen hela det resterande århundradet, definieras mest av hur vi svarar mot klimatförändringen, den minskade biologiska mångfalden och många andra miljöfrågor. Därför finns den brådskande ekologiska återuppbyggnaden i mitten av helhetsbilden. I fråga om återuppbyggnaden är det viktigt att diskutera vad den innebär för just det valda området, den valda branschen eller någon annan avgränsning.

När det gäller övriga megatrender är det bäst att börja med att lista trender som hör till dem. Under underlagets huvudtema – makt, befolkning, ekonomi och teknologi – finns hjälpfrågor som hjälp för att skapa en lista över trender. Även till exempel megatrendkorten kan användas som hjälp. Efter att listan är klar, kan man också diskutera vilken typ av helhet trenderna bildar för respektive tema.

Listan över trender hjälper till att skapa en uppfattning om intressanta förändringar med tanke på det behandlade temat. För att komma åt osäkerheter och centrala frågor med tanke på framtiden, behöver spänningarna mellan trenderna behandlas. Vilka är de frågor som borde lösas just nu? Utöver att identifiera spänningar kan man också diskutera hur de utvecklas: är någon trend starkare än andra, finns det kanske en helt ny riktning, eller kommer vi att för bli i ett spänt läge?

Frågorna som bildats med hjälp av spänningar styr mot en diskussion kring lösningar. Vilken framtid vill vi bygga upp tillsammans och hur gör vi det? Det finns många lösningar. Det är dock bra att minnas att det inte nödvändigtvis finns en lösning på alla frågor.

Du kan dra nytta av megatrendaffischen när strategin görs upp eller till exempel under lektioner.

 

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Megatrender 2020 -arbetsunderlag

Författarna

Topias Dean, Mikko Dufva, Anna Solovjew-Wartiovaara

Publiceringsplats

Sitra

Publiceringsåret

2020

Utgivare

Sitra

Ämne

megatrender

Vad handlar det om?