julkaisut

Megatrendit 2020 -työpohja

Kirjoittaja

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Megatrendit 2020 -työpohja auttaa sinua megatrendien tulkinnassa. Työpohjassa on toisella puolella Megatrendit 2020 -kokonaiskuva muistin virkistykseksi ja toisella puolella työstöä varten pohja ja ohjeistus tarkemman tulkinnan tekemiseksi.

2020-lukua ja oikeastaan koko loppuvuosisataa määrittää eniten se, miten vastaamme ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja moniin muihin ympäristökysymyksiin. Siksi ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys on laitettu kokonaiskuvassa keskelle. Sen suhteen on tärkeää pohtia ja keskustella, mitä se tarkoittaa juuri valitun alueen, toimialan tai muun rajauksen kannalta.

Muiden megatrendien osalta kannattaa lähteä liikkeelle listaamalla niihin liittyviä trendejä. Pohjassa on pääteemojen – valta, väestö, talous ja teknologia – alle listattu apukysymyksiä auttamaan trendien listaamista. Apua voi hakea myös esimerkiksi megatrendikorteista. Listauksen jälkeen voi tarkastella myös sitä, millainen kokonaisuus trendeistä muodostuu kuhunkin teemaan.

Trendien listaus auttaa muodostamaan käsityksen tarkasteltavan aiheen kannalta kiinnostavista muutoksista. Jotta päästään käsiksi epävarmuuksiin ja tulevaisuuden kannalta keskeisiin kysymyksiin, täytyy kuitenkin tarkastella trendien välisiä jännitteitä. Mitkä ovat niitä kysymyksiä, joita nyt pitäisi ratkoa? Jännitteiden tunnistamisen lisäksi voi pohtia miten ne kehittyvät: onko jokin kehityssuunta vahvempi kuin toinen, löytyykö jokin aivan uusi suunta, vai jäädäänkö jännitteiseen tilaan?

Jännitteiden avulla muodostetut kysymykset ohjaavat pohtimaan ratkaisuja. Millaista tulevaisuutta haluamme yhdessä rakentaa ja miten? Ratkaisuja on paljon. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä löydy ratkaisua.

Voit hyödyntää megatrendijulistetta strategian teossa, oppitunneilla tai vaikkapa omissa tulevaisuuspohdinnoissa. Katso myös vinkit julisteen käyttöön verkkotyöpajassa.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Megatrendit 2020 -työpohja

Tekijät

Topias Dean, Mikko Dufva, Anna Solovjew-Wartiovaara

Julkaisupaikka

Sitra

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Aihe

megatrendit, tulevaisuus, yhteiskunnallinen muutos, ympäristö, ilmastonmuutokset, ympäristönmuutokset, monimuotoisuus, valta, väestö, ikääntyminen, talous, teknologia, työ, kulutus, päätöksenteko

Mistä on kyse?