publikationer

En naturresursstrategi för Finland

Publicerad

Publikationens baskunskaper

Rubrik

En naturresursstrategi för Finland

Undertitel

Klokt med naturens krafter

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2009

Utgivare

Sitra

Sidantal

11 s.

ISBN (tryckt)

978-951-563-671-3

ISBN (PDF)

978-951-563-672-0

Vad handlar det om?