publikationer

Regelbok för rättvis ekonomi (sammanfattning)

Regelboken erbjuder redskap för nätverk i vilka företag och andra organisationer kan dela data och skapa nya tjänster.

Författarna

Olli Pitkänen

Founder, CLO, 1001 Lakes Oy

Publicerad

Sammanfattning

Sitras Regelbok för rättvis dataekonomi innehåller avtalsmallar och verktyg som behövs för att bygga upp ett datanätverk. I regelboken har samlats juridiska, affärsmässiga, tekniska och administrativa regler samt etiska principer som organisationerna följer i nätverk som delar data.

I regelboken finns bland annat avtalsmallar, ett antal kontrollfrågor och ett utkast till regler om förfaranden som kan användas för att utarbeta en egen regelbok för ett datanätverk.

Regelboken finns på finska, på engelska och på franska.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Rulebook for a fair data economy

Undertitel

Rulebook template for data networks

Publiceringsplats

Helsinki, Finland

Publiceringsåret

2019

Utgivare

Sitra

Sidantal

74

Vad handlar det om?