publikationer

Servicesedelguide

Författarna

Tuomo Melin, Turo Koila, Minna Tuominen-Thuesen, Sami Uotinen

Publicerad

Servicesedelguiden är avsedd för medborgarna och för de förtroendevalda och anställda i kommunerna.Boken innehåller information om verksamhetsmodeller som främjar medborgarnas valfrihet och om ett införande av dem i kommunerna. Den centrala utgångspunkten för guiden är att medborgarna ska ha valfrihet oberoende av de inkomster som de har.Den svenskspråkiga guiden har producerats i samarbete med Svenska Finlands folkting.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Servicesedelguide

Undertitel

Handbok om att införa och prissätta servicedlar

Författarna

Tuomo Melin, Turo Koila, Minna Tuominen-Thuesen, Sami Uotinen

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2012

Utgivare

Sitra

Sidantal

59 s.

ISBN (tryckt)

978-951-563-851-9

ISBN (PDF)

978-951-563-851-9

ISSN (tryckt)

1457-5736

ISSN (PDF)

1457-5736

Ämne

SOCIALATJÄNSTER; HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER; HANDBOK; SERVICESEDLAR; MEDBORGARER; KOMMUNER; KOMMUNTJÄNSTER; PRISSÄTTING; REGELBOK; LAGSTIFFNING

Publikationsserie

Sitra

Publikations nummer

303