Verksamhets­berättelse 2002

Publicerad

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Sitras verksamhetsberättelse för 2002 till riksdagen

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2003

Utgivare

Sitra

ISSN (tryckt)

1235-6174

Ämne

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, BOKSLUT, ÅRSBERÄTTELSE; 2002

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?