publikationer

Framtidsutsikterna för teknologisk utveckling inom dataområden (sammanfattning)

Författarna

Antti Poikola (Sitra), P J Laszkowicz, Ville Takanen and Teemu Toivonen (Futurice)

Publicerad

Sammanfattning

Mängden data ökar ständigt och att hantera den blir allt viktigare för organisationer. De största möjligheterna inom dataekonomin ligger i samarbetet mellan företag och organisationer. Det är en utmaning för företag att på egen hand tillgodose alla sina kunders behov, men i flexibla affärsekosystem kan företag samarbeta för att skapa sömlösa tjänstepaket för sina kunder. 

Sömlösa tjänster kräver delning och integrering av data mellan organisationer. Tillförlitlig datadelning mellan olika organisationer kräver en så kallad mjuk infrastruktur, vilket innebär nya tekniska, administrativa och affärsmässiga lösningar. Ett datalager är ett digitalt informationsutrymme som möjliggör tillförlitlig och enkel delning av data över organisationsgränser. 

Teknik för implementering av datalager och data arkitekturer utvecklas snabbt i Europa. I det här arbetspappret går vi igenom det framväxande tekniklandskapet på det här området och ger rekommendationer för att stödja utvecklare av datalager. Rapporten hjälper utvecklare att göra teknikval, medan regelboken för rättvis dataekonomi som publicerats av Sitra tillhandahåller verktyg för att skapa styrmodeller för dataområden. 

Enskilda standarder och tekniker relaterade till datalager utvecklas snabbt, medan den övergripande bilden är mer statisk. I rapporten identifierar vi tre huvudtrender som de som bygger datalager kan använda när de väljer teknik: 1. befintliga verktyg och lösningar (inte specifika för datalager), 2. tekniska datalagerinitiativ och 3. kommersiella datalagerlösningar. Arbetspappret ger en utgångs-punkt för utvecklare av dataområden och ytterligare information om teknikutbudet inom området. 

Praktiska affärsfall för datadelning mellan organisationer kan ofta lösas med hjälp av befintliga verktyg och tekniker. Detta möjliggör en gradvis övergång till användning av dataområdesteknik, som bygger på befintlig teknisk kunskap och verktyg, dvs. till och med innan de faktiska dataområdeslösningarna tas i bruk. 

De experter som vi intervjuade för den här rapporten betonar också vikten av design och användarupplevelse för att bygga upp förtroende och tillit till dataområdeslösningar. Det upplevda förtroendet för dataområden är avgörande, i synnerhet för rättighetsinnehavarnas engagemang och förtroende för att de skall våga dela data med andra aktörer. Förtroendet är därför ytterst viktigt för teknik för dataområden, men även den bästa tekniken kommer inte att vara tillräcklig för att uppnå förtroende om användarupplevelsen inte står i proportion till förtroendenivån.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Technology Landscape of Data Spaces

Författarna

Antti Poikola (Sitra), P J Laszkowicz, Ville Takanen and Teemu Toivonen (Futurice)

Publiceringsplats

Helsinki

Publiceringsåret

2023

Utgivare

Sitra

Sidantal

23

ISBN (PDF)

978-952-347-327-0

ISSN (PDF)

2737-1042

Publikationsserie

Arbetspapper

Vad handlar det om?