publikationer

Teserna och principerna för finansieringen

Publicerad

I denna publikation lägger vi fram vår syn på det finländska kulturfältets nuläge, behov av förändring, målbild och vilket finansieringssystem som bäst skulle stöda dessa mål. Detta sammanfattas i åtta teser och fyra principer för finansieringen. I teserna ingår de viktigaste frågorna som man kan och bör påverka genom finansieringsreformen eller med hjälp av andra åtgärder.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Teserna och principerna för finansieringen

Undertitel

Första skedet mot förnyelse av finansieringssystemet för scenkonst och museer

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2017

Utgivare

Sitra

Sidantal

40 s.

ISBN (tryckt)

978-951-563-986-8

ISBN (PDF)

978-951-563-987-5

Ämne

KULTUR; KULTURBRANSCHEN; KULTURTJÄNSTER; FÖRESTÄLLANDE KONST; KONST; MUSEER; TEATER; ORKESTRAR; KULTURPOLITIK; FINANSIERINGSSYSTEM; REFORMER; OFFENTLIG FINANSIERING; STATSSTÖD; STATSANDELAR

Vad handlar det om?