Verksamhetsberättelse och bokslut 2017

Finländarnas framtidshus

Publicerad

Vi sammanställer varje år en årsberättelse över vår verksamhet samt våra resultat och framtidsutsikter till riksdagen. Denna verksamhetsberättelse tittar inte enbart på det förflutna, utan stakar ut riktningen för utvecklingen av det finska samhället.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Finländarnas framtidshus

Undertitel

Verksamhetsberättelse och bokslut 2017

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2018

Utgivare

Sitra

Sidantal

64 s.

ISSN (tryckt)

1797-5298

publication_subject

verksamhetsberättelser, bokslut

Ämne

Organisation

Eftersom Sitra är en fond som är underställd riksdagen är beslutsfattandet bundet till den finländska parlamentarismen. För förvaltningen av fonden ansvarar förvaltningsrådet, styrelsen och överombudsmannen.

Publicerad

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?