publikationer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020

Hållbar och inspirerande framtid

Författarna

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Publicerad

Sitra är ett nationellt och internationellt effektivt, ansvarsfullt och oberoende framtidshus som verkar som en tankesmedja, främjar experiment och verksamhetsmodeller samt påskyndar samarbete.

Vår vision är att Finland ska nå framgång genom att bygga upp en rättvis, hållbar och inspirerande framtid, där människor mår bra inom ramen för jordens bärkraft. I vårt arbete betonas tre teman: att finna lösningar på den ekologiska hållbarhetskrisen, att främja rättvis dataekonomi samt att stärka demokratin och delaktigheten.

Grunden för Sitras framtidsarbete utgörs av förutsägelse och samhällelig utbildning, där vårt mål är att öka framtidskunskaperna och -tänkandet samt förändringsförmågan och samverkan.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Hållbar och inspirerande framtid

Undertitel

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020

Författarna

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2021

Utgivare

Sitra

ISSN (tryckt)

1797-5298

Ämne

verksamhetsberättelser, bokslut, framtid

Vad handlar det om?