julkaisut

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Kestävä ja innostava tulevaisuus

Kirjoittajat

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Julkaistu

Sitra on kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttava, vastuullinen ja riippumaton tulevaisuustalo, joka toimii ajatushautomona, kokeilujen ja toimintamallien edistäjänä sekä yhteistyön vauhdittajana.

Visionamme on, että Suomi menestyy rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa. Työssämme painottuvat kolme teemaa: ratkaisujen löytäminen ekologiseen kestävyyskriisiin, reilun datatalouden edistäminen sekä demokratian ja osallisuuden vahvistaminen.

Sitran tulevaisuustyön perustana ovat ennakointi ja yhteiskunnallinen koulutus, joissa tavoitteenamme on tulevaisuustiedon ja -ajattelun sekä muutoskyvykkyyden ja yhteistoiminnan lisääminen.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Kestävä ja innostava tulevaisuus

Alaotsikko

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Tekijät

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisija

Sitra

ISSN (nid.)

1235-6166

Aihe

toimintakertomukset, tilinpäätös, tulevaisuus

Mistä on kyse?