publikationer

Vi bygger morgondagens framgångsrika Finland

Författarna

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Publicerad

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Vi bygger morgondagens framgångsrika Finland

Författarna

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2010

Utgivare

Sitra

Sidantal

16 s.

Vad handlar det om?