NYTT ARBETSLIV OCH HÅLLBAR EKONOMI

Förändringarna i arbetet och trycket från den offentliga ekonomin skakar om grunden för det finländska välfärdssamhället. Vi söker positiva lösningar på dem.

Aktuellt

nyheter

Ny kompetens uppstår allt oftare genom arbete i nätverk

nyheter

Sitras sju rekommendationer för ett Finland med livslångt lärande

nyheter

Studie: Utbildade flyttar efter andra experter – regionerna gör klokt i att hålla kvar utexaminerade

Nio bollar med människor, grupper av människor, en hand, en lampa och hästar
Ansökan

Vill aktörer inom din region skapa en gemensam bild av utmaningar och möjligheter för områdets livskraft? Den sista ansökningsdagen för att producera information är 30.9.

Upptäck ditt kunnande
Seriestripp

Seriestrippar om upptäckandet av sitt eget kunnande

Erätauko-keskustelu osaamisen tunnistamisesta
verktyg

Instruktioner för Dialogpaus-dialoger om identifiering av kunnande

Kolikko horisontissa ja nuoria.
artiklar

Blivande kommunala beslutsfattare! Det här bör du veta om livslångt lärande

Kolikkopinoja, huutomerkki, kysymysmerkki, ihmisiä rahapinojen vieressä
nyheter

Åtta pilotprojekt har valts för att utveckla ett nytt kompetenssystem

Sitras utlåtande
Utlåtande

Sitras utlåtande till kulturutskottet om regeringens utbildningspolitiska redogörelse

Millä hinnalla? -selvitys
nyheter

Det är även ekonomiskt lönsamt att satsa mer på ungas kompetens än i nuläget

Leikekuva
nyheter

Företagsenkät: Efterfrågan på betydelsefullt arbete växer – företagen upplever det som den viktigaste trenden

Ställningstagande

Omfattande ställningstagande: Kommunala beslutsfattare ska stödja livslångt lärande

nyheter

Sitra öppnar en finansieringsansökan för aktörer inom livslångt lärande för regionala pilotprojekt i ett nytt kompetenssystem

Ansökan

Finansieringsansökan för regionala pilotprojekt inom ett nytt kompetenssystem för aktörer inom livslångt lärande

nyheter

Sitra påskyndar förnyelseförmågan inom nio områden i ett nätverkssamarbete

Sitras utlåtande
Utlåtande

Sitras utlåtande om den utbildningspolitiska redogörelsen 2021

VAD HANDLAR DET OM?

Arbete är kärnan i det finländska välfärdssamhället: det har stor inverkan på människors utkomst och samhällsanknytning och på den offentliga sektorns möjligheter att främja välfärden.

Digitaliseringen, robotiseringen och globaliseringen förändrar branscher och företag, och förändrar yrken och arbetsbeskrivningar. Arbete försvinner och arbete uppkommer. Vem hade trott för tio år sedan att det skulle finnas förarlösa bussar eller att man kan beställa gräsklippning av brevbäraren?

Oavsett om förändringen är snabb eller långsam, är det en fördel för alla att vi bereder oss på den till exempel genom att utveckla vårt kunnande. Då kan förändringens kraft och takt åtminstone inte överraska.

Sitras tema Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi lyfter fram nya fenomen i arbetslivet och utvecklar positiva lösningar för dem. Vi uppmuntrar individer, företag och andra organisationer att bereda sig på förändringarna i arbetslivet, och vi vill också erbjuda verktyg för det.

Vad gör vi?

Vi genomför praktiska försök, gör utredningar och lyfter fram resultaten från dem till offentlig diskussion.

Nyckelområdet Vändpunkter i arbetslivet betonar individens perspektiv, som det närmar sig i en positiv anda och genom möjligheter. Målet är att öka människors möjligheter till arbete och samtidigt mängden arbete som utförs i Finland.

För att så många som möjligt ska hitta en plats och roll i arbetslivet som passar dem, måste även arbetsmarknaden fungera bättre än i nuläget. Då möts ogjort arbete och lämpliga arbetare på ett smidigt sätt. Det här vill vi arbeta för.

Teamet för samhällelig investering utvecklar nya slags verktyg som kan användas för att skapa och finansiera välfärd på ett så effektivt sätt som möjligt. Genom samhällelig investering kan man motverka samhällsproblem som uppstår på ett effektivt och resurseffektivt sätt, även genom att utnyttja privat kapital.

Sitra har byggt upp ett ekosystem för samhällelig investering i Finland under knappt tre års tid. Arbetet började nästan från noll och har framskridit till ett bra skede: de första resultatbaserade SIB-projekten är igång och intresset för dem är glädjande stort i så väl den offentliga sektorn, företag och organisationer som hos investerare.

ÄMNEN

Stig fram!

ämnen

Samhällelig investering

projekt

Arbetsmarknads­organisationernas runda bord

ämnen

Vändpunkter i arbetslivet

KONTAKTA OSS

Har du en fråga?

personer
Perttu Jämsén
Expert, Nya sätt att påverka
personer
Taru Keltanen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer