NYTT ARBETSLIV OCH HÅLLBAR EKONOMI

Förändringarna i arbetet och trycket från den offentliga ekonomin skakar om grunden för det finländska välfärdssamhället. Vi söker positiva lösningar på dem.

Aktuellt

VAD HANDLAR DET OM?

Arbete är kärnan i det finländska välfärdssamhället: det har stor inverkan på människors utkomst och samhällsanknytning och på den offentliga sektorns möjligheter att främja välfärden.

Digitaliseringen, robotiseringen och globaliseringen förändrar branscher och företag, och förändrar yrken och arbetsbeskrivningar. Arbete försvinner och arbete uppkommer. Vem hade trott för tio år sedan att det skulle finnas förarlösa bussar eller att man kan beställa gräsklippning av brevbäraren?

Oavsett om förändringen är snabb eller långsam, är det en fördel för alla att vi bereder oss på den till exempel genom att utveckla vårt kunnande. Då kan förändringens kraft och takt åtminstone inte överraska.

Sitras tema Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi lyfter fram nya fenomen i arbetslivet och utvecklar positiva lösningar för dem. Vi uppmuntrar individer, företag och andra organisationer att bereda sig på förändringarna i arbetslivet, och vi vill också erbjuda verktyg för det.

Vad gör vi?

Vi genomför praktiska försök, gör utredningar och lyfter fram resultaten från dem till offentlig diskussion.

Nyckelområdet Vändpunkter i arbetslivet betonar individens perspektiv, som det närmar sig i en positiv anda och genom möjligheter. Målet är att öka människors möjligheter till arbete och samtidigt mängden arbete som utförs i Finland.

För att så många som möjligt ska hitta en plats och roll i arbetslivet som passar dem, måste även arbetsmarknaden fungera bättre än i nuläget. Då möts ogjort arbete och lämpliga arbetare på ett smidigt sätt. Det här vill vi arbeta för.

Teamet för samhällelig investering utvecklar nya slags verktyg som kan användas för att skapa och finansiera välfärd på ett så effektivt sätt som möjligt. Genom samhällelig investering kan man motverka samhällsproblem som uppstår på ett effektivt och resurseffektivt sätt, även genom att utnyttja privat kapital.

Sitra har byggt upp ett ekosystem för samhällelig investering i Finland under knappt tre års tid. Arbetet började nästan från noll och har framskridit till ett bra skede: de första resultatbaserade SIB-projekten är igång och intresset för dem är glädjande stort i så väl den offentliga sektorn, företag och organisationer som hos investerare.

ÄMNEN

Stig fram!

KONTAKTA OSS

Har du en fråga?