1. Työpajaosallistujia

  Sitra

  Rakennamme huomisen menestyvää Suomea.

 2. Rauhanniemen kansankylpylä

  Kestävä hyvinvointi toimintamme ytimessä

  Toimintaamme ohjaa visio Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

Ajankohtaista

  1. Sitra perustettiin eduskunnan juhlaistunnossa 5.12.1967

   Sitra on investointi...

   Blogit 0

   Riippumattoman tulevaisuustalon perustaminen oli vuonna 1967 eduskunnalta edelläkävijän teko.

   3 kuukautta sitten kirjoittajalta Mikko Kosonen
  2. Sitra ja Demos Helsinki...

   Blogit 0

   Visio rakentuu pohjoismaisen hyvinvointimallin arvopohjalle, jossa korostuvat kaikkien ihmisten laaja osallisuus, korkea luottamus ja oikeudenmukaisuus....

   7 kuukautta sitten

Hyvä elämä tehdään yhdessä

Sitra on julkisoikeudellinen rahasto, joka rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

Riippumattomana toimijana meillä on mahdollisuus tarttua nopeasti Suomen yhteiskunnan kannalta keskeisiin kysymyksiin ja vauhdittaa hyvinvointia edistävää muutosta. Olemme yhteiskunnan muutostarpeiden tunnistaja ja muutosten mahdollistaja. Tuotamme tietoa kestävästä hyvinvoinnista, kehitämme uusia toimintamalleja ja kokeilemme niitä käytännössä. Kokoamme rajat ylittäviä verkostoja sekä kehitämme ja rahoitamme liiketoimintaa.

Eduskunnan alainen rahasto

Sitra perustettiin Suomen Pankin yhteyteen vuonna 1967 Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Rahaston tehtäväksi annettiin Suomen vakaan ja tasapainoisen kehityksen, talouden kasvun sekä Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn ja yhteistyön edistäminen. Sitran tehtävät on määritelty laissa. Sitra siirtyi eduskunnan alaiseksi itsenäiseksi rahastoksi vuonna 1991.

Kestävä hyvinvointi toimintamme ytimessä

Toimintaamme ohjaa visio Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Tämänhetkistä ymmärrystämme aiheesta käsitellään työpaperissa Visio Suomelle ja verkkojulkaisussa Uusi juoni – kohti kestävää hyvinvointia. Uskomme saavuttavamme visiomme parhaiten keskittymällä kolmeen asiaan lähivuosina

 • Rakennamme resurssiviisaan ja hiilineutraalin toiminnan edelläkävijyyttä.
 • Edistämme työelämän uudistumista ja kestävää taloutta kokeilujen sekä uusien toiminta- ja rahoitusmallien avulla.
 • Vahvistamme uudistumishalua ja -kykyä Suomen kilpailuvaltiksi ja elinvoiman edellytyksenä. 

Edellä mainitut kolme asiaa muodostavat strategiset tavoitteemme vuosille 2016-2021.

Toimintamme rahoitetaan peruspääoman ja pääomasijoitusten tuotoilla

Sitran peruspääoma sai alkunsa Suomen Pankin vuonna 1967 tekemästä 100 miljoonan markan (17 milj. euron) lahjoituksesta. Peruspääomaa korotettiin vielä lisäpanostuksin vuosina 1972–1992 500 milj. markkaan (84 milj. euroon). Markkina-arvon nousun myötä peruspääoman nimellisarvoa nostettiin vuosina 1993–2001 1.400 milj. markkaan (235 milj. euroon).

Toimintamme rahoitetaan peruspääoman ja sijoitusten tuotoilla. Emme siis saa rahaa esimerkiksi verovaroista valtion budjetista. Peruspääomaamme saa käyttää juoksevan toiminnan rahoittamiseen ainoastaan poikkeustapauksessa.

Sijoitamme peruspääomamme tuottavasti ja turvallisesti, ja ohjaamme sijoitustoimintaamme yhteiskuntavastuullisesti. Peruspääomamme markkina-arvo oli vuoden 2015 lopussa 771 milj. euroa. Varojen allokaatio oli seuraava: osakerahastot 50 %, korkoinstrumentit 41 % ja muut sijoitukset 9 %.

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Uutiset Nuoret mukana Heurekan ja Sitran tulevaisuusnäyttelyn suunnittelussa

Millainen on tulevaisuuden Suomi? Mitä ajattelemme terveydestä ja hyvinvoinnista, miten matkustamme, mitä syömme ja minkälainen luonto meitä ympäröi? Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta on tiedekeskus Heurekan ja tulevaisuustalo Sitran valmisteilla oleva yhteisnäyttely, joka kertoo tulevaisuuden Suomesta ja suomalaisuudesta. Vuorovaikutteinen ja toiminnallinen näyttely tulee avaamaan...

3 päivää sitten

Uutiset Sitra vahvistaa vaikuttavuuden arviointia

Sitran vaikuttavuusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa laadukasta, luotettavaa ja riippumatonta tietoa Sitran toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta.

3 päivää sitten kirjoittajalta Heli Nissinen

Julkaisut KulttuuriVOS teesit ja rahoituksen periaatteet

Julkaisussa esitetään näkemys suomalaisen kulttuurikentän nykytilasta, sen muutostarpeista ja tavoitetilasta sekä siitä minkälainen rahoitusjärjestelmä tukisi näitä tavoitteita. Näkemys kiteytyy kahdeksana teesinä ja neljänä rahoituksen periaatteena. Teeseihin on haluttu sisällyttää keskeisimmät kysymykset, joihin rahoitusuudistuksella tai muilla toimenpiteillä voidaan ja...

Julkaisut KulttuuriVOS teesit ja rahoituksen periaatteet

Julkaisussa esitetään näkemys suomalaisen kulttuurikentän nykytilasta, sen muutostarpeista ja tavoitetilasta sekä siitä minkälainen rahoitusjärjestelmä tukisi näitä tavoitteita. Näkemys kiteytyy kahdeksana teesinä ja neljänä rahoituksen periaatteena. Teeseihin on haluttu sisällyttää keskeisimmät kysymykset, joihin rahoitusuudistuksella tai muilla toimenpiteillä voidaan ja...

Artikkelit #KulttuuriVOS - Teesit ja rahoituksen periaatteet -julkistustilaisuus 14.2.2017

KulttuuriVOSin ensimmäisen vaiheen tuotos julkaistaan 14.2.! Tule keskustelemaan julkaisusta ja sparraamaan VOS-uudistuksen seuraavan vaiheen käynnistymistä. Julkaisu kokoaa esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusjärjestelmän osallistavan uudistustyön ensimmäisen vaiheen tuotokset. Julkaisussa esitetään näkemys suomalaisen kulttuurikentän nykytilasta, sen muutostarpeista ja...

1 viikko sitten kirjoittajalta Rea Karvonen

Artikkelit Mitä nämä käsitteet tarkoittavat?

Kokosimme yhteen joukon hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyviä käsitteitä, joiden koemme kaipaavan selitystä. Päivitämme ja täydennämme listaa tarvittaessa.

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit Camp Noun sadettimet ja dialogi demokratiassa

Dialogi ei vippaskonsteja kaipaa. Tapio Anttila pohtii Monologia dialogista -blogisarjansa kahdeksannessa kirjoituksessa dialogia ja demokratiaa Kai Alhasen kirjan innoittamana. Kävin tyttärieni kanssa Netsin korisottelussa Brooklynissa. Ottelu ratkesi ensimmäisellä jaksolla ja loppu oli laiskahkoa pelailua. Yleisön ajankuluksi väliajat olivat pakattu täyteen ”viihdettä” ja...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tapio Anttila

Uutiset Ajankohtaista Sitrasta

Sitran tuore ajankohtaiskatsaus antaa läpileikkauksen Sitran työstä ja käynnissä olevista yhteistyöprojekteistamme.

2 kuukautta sitten

Artikkelit Hallintoneuvoston katsaus 4/2016

Katsaus hallintoneuvostolle 4/2016 – tarkastelujakso 14.10.–14.12.2016 1   Yleiskuva Sitrasta Länsimaita ja myös Suomea ravistelevat pelot työn ja toimeentulon vähenemisestä, hallitsemattomasta maahanmuutosta ja turvallisuustilanteen heikkenemisestä. Moni pelko liitetään globalisaatioon. Kansainvälinen yhteistyö on puolustuskannalla, oli sitten kyse poliittisen,...

2 kuukautta sitten

Blogit Yhdessä

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teema on Yhdessä. Juuri tänään se tuntuu suurelta ja tärkeältä teemalta, Jenni Sarolahti pohtii.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Tapahtuma Valoa tulevaisuuteen Itämerentorilla

Naapuri, ystävä, ohikulkija! Tulevaisuustalo Sitra kutsuu nauttimaan yhdessä kupin kuumaa ja inspiroitumaan uudesta vuodesta.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Uutiset Harjoittelija yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seurantaan

Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo. Ennakoimme yhteiskunnan muutoksia, selvitämme kehitysvaihtoehtoja, teemme kokeiluja, kehitämme toimintamalleja ja tuomme ihmiset ja organisaatiot yhteen, jotta uudistuminen onnistuu. Ketteränä tulevaisuustalona meillä on käytössämme monipuolinen työkalupakki muutostarpeiden tunnistamiseen ja muutosten toteuttamiseen. Toimintaamme ohjaa Visio...

3 kuukautta sitten

Artikkelit Usein kysyttyä KulttuuriVOSista

Mistä on kyse? Seuraavassa usein kysyttyjä kysymyksiä KulttuuriVOS-prosessista ja sen taustoista. Mikä on KulttuuriVOS ja miksi sitä halutaan uudistaa? Nykyinen museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitukseen tarkoitettu valtionosuusjärjestelmä (VOS) syntyi 1990-luvun alussa, ja se korvasi aiemmin harkinnanvaraisena myönnetyn rahoituksen. Valtionosuusjärjestelmä on...

3 kuukautta sitten

Artikkelit Sitralaisten hallituspaikat kertovat laaja-alaisesta asiantuntemuksesta

Sitra on tulevaisuustalo, jonka henkilöstöstä löytyy monimuotoista asiantuntemusta yhteiskunnan ja liike-elämän eri osa-alueilta. Sitran voimavaroja ovat riippumattomuus ja avoimuus. Tulevaisuustyön läpinäkyvyyden varmistamiseksi olemme koonneet tälle sivulle päivittyvän listan sitralaisten asiantuntijoiden hallitusjäsenyyksistä eri yrityksissä. Sitran tulevaisuustyössä...

3 kuukautta sitten

Muualla verkossa OKM: Kulttuurilaitosten valtionosuuden kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö uudistaa museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaan myöntämäänsä rahoitusta. Tarkoituksena on uudistaa rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaisi paremmin huomioon taidekentän ja yhteiskunnan muutokset. Uudistus valmistellaan hallituskauden aikana.

3 kuukautta sitten sivustolta www.minedu.fi

Hankkeet KulttuuriVOS-uudistus

Sitra fasilitoi keskustelua kulttuurin valtionosuusjärjestelmän (VOS) uudistuksesta. I-vaiheen työskentelyn tavoitteena oli muodostaa uudistuksen pohjaksi monipuolinen kokonaiskuva sekä kulttuurikentän muutoksesta että kulttuurin merkityksestä tulevaisuuden Suomessa. II-vaihe käynnistyy opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla asiantuntijatyöryhmän työskentelyllä perjantaina...

Kesäkuu 2016 - Lokakuu 2017

Artikkelit Hallintoneuvoston katsaus 3/2016

Sitran tuore ajankohtaiskatsaus antaa läpileikkauksen Sitran työstä ja käynnissä olevista yhteistyöprojekteistamme.

4 kuukautta sitten

Tapahtuma Sitra Debatti: Ilmastonmuutos. Ketä kiinnostaa?

Sitran keskustelutilaisuuksien sarja Sitra Debatti nostaa esiin ajankohtaisia ja Suomen tulevaisuuden kannalta kiinnostavia aiheita. Lokakuun lopussa tulee kuluneeksi kymmenen vuotta nk. Sternin raportin ilmestymisestä. Ekonomisti Sir Nicholas Sternin pääviesti tuolloin oli, että meillä on vielä aikaa välttää ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset, jos ryhdymme...

4 kuukautta sitten


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot