ihmiset

Jari Salo

Projektipäällikkö, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Jari Salo on TIEKEn verkottaja ja Datasta kasvua -valmennuksen projektipäällikkö.