ihmiset

Otto Tähkäpää

Tulevaisuuskoulu

Otto Tähkäpää on historian- ja tulevaisuudentutkija, joka on kiinnostunut osaamisen ja oppimisen merkityksestä yhteiskunnallisissa murroksissa. Hän on perustanut lapsille ja nuorille sekä heidän opettajilleen tarkoitetun Tulevaisuuskoulun, joka edistää kouluissa tapahtuvaa tulevaisuuskasvatusta.