Pinja Lyytikäinen

Projektikoordinnaattori, IHAN - Ihmislähtöinen datatalous, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen / Sitra