Finansiering för projekt

Sitra reformerar föreställningarna om ett bra liv genom olika projekt. Vi söker människonära handlingsmodeller och sätter fart på hållbar affärsverksamhet.

Vad handlar det om?

Finansiering för projekt

Sitra startar och genomför projekt tillsammans med aktörer på den offentliga, privata och tredje sektorn. Projekten syftar till att öka en hållbar välfärd i samhället. Vår projektportfölj omfattar både projekt som pågår i flera år och kortare experiment. Interaktivt samarbete leder till resultat.

De projekt som finansieras hänger samman med Sitras teman och det praktiska arbetet som vi utför inom ramen för projekten (se nyckelområden nedan). Våra teman är Hållbarhetslösningar, Rättvis dataekonomi och Demokrati och delaktighet.

En lista på alla slutförda och pågående projekt finns i arkivet.

Experiment

Förutom projekten genomför vi mindre experiment som vi söker samarbetspartner för till exempel genom idéefterlysningar. Med hjälp av experimenten söker och testar vi nya verksamhetsmodeller som kan påskynda samhällsreformerna.

Vi introducerar också nya idéer och operativa modeller från utlandet för testning i Finland. Även för dessa experiment behöver vi förändringsberedda samarbetspartner som hjälper oss utveckla och anpassa modellerna för finländska förhållanden.

Undersökningar och publikationer

Sitra driver inte forskning på egen hand utan i samarbete med experter. Sitras publikationer redogör för resultaten av vårt framtidsarbete. Som en del av större projekt finansierar vi ibland utredningar som syftar till att ta fram kunskap om och aspekter på frågor som har stor betydelse för framtiden. Vår ambition är att producera ny information öppet och genomskådligt så att den kommer till nytta för alla som behöver den.

Sitra finansierar inte lärdomsprovsarbeten eller forsknings- och utvecklingsprojekt i företag.

Hur kan jag ansöka om finansiering?

På Sitras webbplats finns information om aktuella framtidsprojekt. Vi informerar också om nya ämnesområden som är under beredning. Allt vårt arbete och våra val av ämnesområden grundar sig på vår vision och på den strategi som härletts ur den.

Det finns ingen särskild ansökningstid eller blankett för att ansöka om finansiering.

Om du har en idé till ett projekt som knyter an till våra teman eller om du är intresserad av Sitras experiment, vänd dig direkt till kontaktpersonen för respektive tema eller nyckelområde.

 

Teman

Kontakta oss

Ämnen

Kontakta oss

Vad handlar det om?