Finansiering för projekt

Sitra reformerar föreställningarna om ett bra liv genom olika projekt. Vi söker människonära handlingsmodeller och sätter fart på hållbar affärsverksamhet.

Vad handlar det om?

Finansiering för projekt

Sitra startar och genomför projekt tillsammans med aktörer på den offentliga, privata och tredje sektorn. Projekten syftar till att öka en hållbar välfärd i samhället. Vår projektportfölj omfattar både projekt som pågår i flera år och kortare experiment. 

De projekt som finansieras hänger samman med Sitras teman och det praktiska arbetet som vi utför inom ramen för projekten (se nyckelområden nedan). Våra teman är Hållbarhetslösningar, Rättvis dataekonomi och Demokrati och delaktighet.

En lista på alla slutförda och pågående projekt finns i arkivet.

Experiment

Med hjälp av experimenten söker och testar vi nya verksamhetsmodeller som kan påskynda samhällsreformerna.

Undersökningar och publikationer

Sitra driver inte forskning på egen hand utan i samarbete med experter. Som en del av större projekt finansierar vi ibland utredningar som syftar till att ta fram kunskap om och aspekter på frågor som har stor betydelse för framtiden. Vår ambition är att producera ny information öppet och genomskådligt så att den kommer till nytta för alla som behöver den.

Sitra finansierar inte lärdomsprovsarbeten eller forsknings- och utvecklingsprojekt i företag.

Hur kan jag ansöka om finansiering?

På Sitras webbplats finns information om aktuella framtidsprojekt. Vi informerar också om nya ämnesområden som är under beredning. Allt vårt arbete och våra val av ämnesområden grundar sig på vår vision och på den strategi som härletts ur den.

Det finns ingen särskild ansökningstid eller blankett för att ansöka om finansiering.

Om du har en idé till ett projekt som knyter an till våra teman eller om du är intresserad av Sitras experiment, vänd dig direkt till kontaktpersonen för respektive tema eller projekt.

 

Teman

Kontakta oss

personer
Kristo Lehtonen
Direktör, Rättvis dataekonomi
personer
Lasse Miettinen
Direktör, Hållbarhetslösningar
personer
Veera Heinonen
Direktör, Demokrati och delaktighet

Ämnen

Kontakta oss

personer
Kari Herlevi
Projektledare, Global samverkan, Hållbarhetslösningar
personer
Markus Terho
Projektledare, Natur och vardag & PSLifestyle
personer
Outi Haanperä
Projektledare, Natur och ekonomi
personer
Markus Kalliola
Projektledare, Lösningar för välbefinnandet
personer
Jukka Vahti
Projektledare, Digital makt och demokrati
personer
Hannu-Pekka Ikäheimo
Projektledare, Nya sätt att påverka
personer
Laura Halenius
Projektledare, Konkurrenskraft genom data
personer
Anssi Komulainen
Projektledare, Gaia-X Finland
personer
Jyri Arponen
Direktör, industri och innovation

Vad handlar det om?