SITRAS MEDVERKAN I ARBETET FÖR ATT FÖRNYA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN 2007–2019

Sitra har arbetat för att förnya social- och hälsovården sedan 2000-talets början. Den röda tråden i arbetet har från första början varit att utveckla tjänsterna och servicesystemet med ett människoinriktat grepp med hjälp av teknik, data och bra förfaranden. På den här webbplatsen har vi samlat de lärdomar och kunskaper som projekten gett och som vi vill ställa till förfogande för dem som förnyar social- och hälsovården.

Data

Åtkomsten till information och hanteringen och distributionen av den har revolutionerats under de senaste tio åren. Inom social- och hälsovården håller detta på att förändra relationen mellan den yrkesutbildade personalen och patienten i grunden.

Välmående

Vår uppfattning om hälsa och välmående utvidgas och fördjupas i rask takt. Samtidigt har utvecklingen aktualiserat ett antal svåra etiska frågor.

Tjänster

Tjänster i social- och hälsovården borde vara effektiva och lätt tillgängliga. Attityder och strukturer bör inte hindra utvecklingen.

Samarbete

I fortsättningen utmärker sig framgångsrika aktörer genom att de spanar efter idéer, tar sig an nya utmaningar och skaffar ett större socialt kapital.

Finansiering

Pengar är makt, även i social- och hälsovårdstjänster. Det är inte likgiltig, hur man bygger finansieringssystemet.

Vad handlar det om?