SITRA SOTEA UUDISTAMASSA 2007–2019

Sitra on työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi 2000-luvun alkupuolelta asti. Työn punaisena lankana on alusta lähtien ollut palvelujen ja palvelujärjestelmän ihmislähtöinen kehittäminen teknologiaa, dataa ja hyviä toimintatapoja hyödyntämällä. Tälle sivustolle on koottu projektien opit ja evästykset soten uudistajille.

Data

Tiedon saatavuus, hallinta ja jakelu ovat kokeneet vallankumouksen viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tämä mullistaa parhaillaan ammattilaisten ja potilaan välistä suhdetta.

Hyvinvointi

Käsityksemme terveydestä ja hyvinvoinnista laajenee ja syvenee vauhdilla. Samalla vastaan on tullut tukku haastavia eettisiä kysymyksiä.

Palvelut

Sote-palvelujen tulee olla vaikuttavia ja helposti saatavilla. Uudistuksia estävät asenteet ja vakiintuneet rakenteet eivät saa hidastaa kehittämistä.

Yhteistyö

Menestyvät toimijat erottaa vastedes muista ideoiden etsiminen, itsensä haastaminen ja sosiaalinen pääoma.

Rahoitus

Raha on valtaa, sotessakin. Ei ole yhdentekevää, miten rahoitusjärjestelmä on rakennettu.

Mistä on kyse?