SITRA SOTEA UUDISTAMASSA 2007–2019

Sitra on työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi 2000-luvun alkupuolelta asti. Työn punaisena lankana on alusta lähtien ollut palvelujen ja palvelujärjestelmän ihmislähtöinen kehittäminen teknologiaa, dataa ja hyviä toimintatapoja hyödyntämällä. Tälle sivustolle on koottu projektien opit ja evästykset soten uudistajille.

caset

Sitra sotea uudistamassa 2007-2019

Data

Tiedon saatavuus, hallinta ja jakelu ovat kokeneet vallankumouksen viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tämä mullistaa parhaillaan ammattilaisten ja potilaan välistä suhdetta.

Ilmiö

Tiedosta tuli kaikkien omaisuutta

Hyvinvointi

Käsityksemme terveydestä ja hyvinvoinnista laajenee ja syvenee vauhdilla. Samalla vastaan on tullut tukku haastavia eettisiä kysymyksiä.

Ilmiö

Viisi teesiä ennakoivasta terveydenhuollosta

Palvelut

Sote-palvelujen tulee olla vaikuttavia ja helposti saatavilla. Uudistuksia estävät asenteet ja vakiintuneet rakenteet eivät saa hidastaa kehittämistä.

Ilmiö

Mitä ovat soten myytit – ja miten ne murretaan?

Yhteistyö

Menestyvät toimijat erottaa vastedes muista ideoiden etsiminen, itsensä haastaminen ja sosiaalinen pääoma.

Ilmiö

Uudistuminen vaatii rajojen ylittämistä

Rahoitus

Raha on valtaa, sotessakin. Ei ole yhdentekevää, miten rahoitusjärjestelmä on rakennettu.

Ilmiö

Raha on valtaa

Mistä on kyse?