archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Ändrade verksamhetssätt gav nöjda invånare och en personal som orkar

I Anninpirttis arbetsmodell med individansvar lyssnar man på invånarnas önskemål samt stöder personalens styrkor och en smidig vardag. Bekanta dig med recepten och plocka ut bra metoder för din egen arbetsgemenskap.

Publicerad

Tillredning

Ta i bruk en individansvarig arbetsmodell och stöd invånarens resurser. Se till att en vårdare bär det övergripande ansvaret för att klientens vardag ska förlöpa smidigt. Beakta invånarens egna vanor och önskemål. Invånarna får vakna enligt sin egen rytm, ingenting görs mot någons vilja.

Låt personalen planera sina egna arbetsturer så att arbetstiderna är bäst även med tanke på invånarna. Se till att det finns tillräckligt med personal under rusningstider, vilket stöder personalens ork. Inrätta en arbetstidsbank som skapar flexibilitet i samordnandet av arbetet och den egna livssituationen.

Tips: Börja ordna invånarmöten för alla i huset, där man tillsammans bestämmer om verksamheten, till exempel vad man ska äta och var.

Utarbeta individuella arbetsuppgifter som ger de anställda möjlighet att ställa sina egna styrkor till förfogande för arbetsgemenskapen och invånarna. I vårt recept innebär det att man tar åldringar till motionssalar, sjunger med dem, läser eller till exempel håller dem i handen och utbyter nyheter. Hjälp invånarna att bevara sin delaktighet i såväl det egna livet som i samhället.

Samla regelbundet in respons och utvecklingsförslag. Genomför dem.

Slutprodukt

Genom vårt recept blir den kommunala enheten en ekonomisk, lönsam plats som ligger högst uppe på klienternas önskelista. Förändringen har genomförts genom en förnyelse av verksamhetssätten. Samtidigt har personalens förbättrade välbefinnande och minskade sjukfrånvaro medfört kostnadsbesparingar. Och det bästa – den omsorg som tillhandahålls och invånarnas livskvalitet har förbättrats.

En positiv attityd och energi stöder utvecklingen. Alla kan berätta vad de tycker och tänker; vi skrattar och gråter tillsammans, utan att glömma att kramas!

Anninpirtti fick arbetslivspriset 2017. Social- och hälsovårdsministeriet, Sitra, och Arbetarskyddsfonden delade ut priset till 9 arbetsplatser.

Anninpirtti är en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg i Sastamala. Enheten erbjuder äldre invånare vård och omsorg dygnet runt. Arbetstagare: 18.

Mer information

Milla Lavikainen, milla.lavikainen@sastamala.fi

Vad handlar det om?