archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Bättre räddningsarbete genom lokalt avtal

De fyra brandstationerna inom Södra Karelens räddningsverk har effektiviserat sin verksamhet genom ett lokalt avtal och koncentration av arbetsuppgifterna. Samtidigt har personalens välbefinnande förbättrats. Bekanta dig med recepten och plocka ut bra metoder för din egen arbetsgemenskap.

Publicerad

Tillredning

Övergå till totallön och -arbetstid genom ett lokalt avtal. Centralisera planeringen och fördelningen av personalresurser till ett resurskontor. Involvera personalen i utvecklingsverksamheten och mät regelbundet resultaten av arbetet.

Ta i bruk ett program som kan hantera arbetsturerna vid alla brandstationer i landskapet. Utveckla den interna kommunikationen på arbetsplatsen med hjälp av videoinspelade informationssnuttar som skickas ut varje vecka.

Tips: Utnyttja WhatsApp för intern kommunikation. Då når du personer som arbetar i olika skift och vid olika enheter.

Sätt åt sidan de inbesparingar som den effektiviserade verksamheten ger och använd dem till exempel för att anställa en företagsfysioterapeut och utveckla kompetensen. Upprätthåll personalens fysiska arbetsförmåga och ork i arbetet. Daglig rörlighetsträning förebygger olycksfall på arbetsplatsen och uppkomsten av problem med stöd- och rörelseorganen. Följ personalens fysiska ork med konditionstest.

Slutprodukt

Med vårt recept har personalen blivit nöjdare med arbetet och det har varit lättare än tidigare att upprätthålla brandmännens arbetsförmåga. En centraliserad verksamhet frigör arbetstid för cheferna vid de övriga brandstationerna och de kan i stället använda tiden för den dagliga ledningen vid den egna stationen, för att effektivisera användningen av personalresurser och minska behovet av vikarier.

Nu finns det möjlighet att utbilda personalen i nya uppgifter. Man har också kunnat göra arbetet mångsidigare och många har sina egna ansvarsområden. I fortsättningen kommer anställda i takt med att de får ökade kunskaper att kunna arbeta längre även om konditionen inte längre räcker till tyngre arbetsuppgifter.

Brandmännen har blivit yrkesskickligare eftersom deras kompetens upprätthålls på ett mer systematiskt och enhetligt sätt än tidigare. Genom systematisk träning minskar också antalet olycksfall på arbetsplatsen.

Södra Karelens räddningsverk fick arbetslivspriset 2017. Social- och hälsovårdsministeriet, Sitra, och Arbetarskyddsfonden delade ut priset till 9 arbetsplatser.

Södra Karelens räddningsverk sörjer för räddningsverksamheten i hela det område som omfattas av landskapet Södra Karelen. Arbetstagare: 120.

Mer information

Sampsa Lintunen, brandmästare, Sampsa.Lintunen@ekpelastuslaitos.fi

Vad handlar det om?