archived
Beräknad läsningstid 2 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

En god arbetshälsa kan stöda utvecklingen av produktionen

Den hänsynstagande atmosfären och de trygga arbetsförhållandena på Maustaja har skapats genom en systematisk utveckling av arbetshälsan. Bekanta dig med recepten och plocka ut bra metoder för din egen arbetsgemenskap.

Publicerad

Tillredning

Ta ett målmedvetet grepp om personalfrågorna: personalens arbetsförmåga, ork och helhetsomfattande hälsa påverkar företagets framgång. Enligt vårt recept lönar det sig även för SMF-företagen att anställa en personalchef.

Knyt samman arbetshälsomodellen med ledarskapet, kunnandet, arbetsgemenskapen, hälsan och välbefinnandet. Behandla arbetshälsan som en del av produktionsutvecklingen. Utför en lanseringskampanj i början av utvecklingsprocessen, ge kampanjen olika teman varje månad.

Upprätthåll utvecklingsverksamheten med hjälp av en arbetshälsogrupp som behandlar feedbacken från de anställda och prioriterar utvecklingsobjekten. Utnyttja personalens kunnande och know-how till exempel genom att ordna gruppdiskussioner då investeringar planeras.

Tips: Ordna ergonomirundor vid sidan av de traditionella säkerhetsbesiktningarna.

Utbilda personalen planmässigt. Rekrytera nya anställda bland den personal som hyrs in under säsongstider. Ge den inhyrda personalen samma förmåner som ordinarie anställda.

Belöna anmälningar om farliga situationer och besvara alltid anmälningarna. Öka på andelen förebyggande åtgärder inom företagshälsovårdens tjänster.

Slutprodukt

Med hjälp av vårt recept har arbetshälsan blivit en del av den ansvarskännande och naturliga vardagliga verksamheten vilket haft en positiv inverkan på personalen, kvaliteten på produktionen och företagets framgång.

En systematisk ledning av arbetshälsan har skapat trygga förhållanden och en hänsynstagande atmosfär. Personalcirkulationen är liten och anställningsförhållandena långa. Olycksfrekvensen är 7,2, jämfört med det finländska genomsnittet på 30. Utvecklingsverksamheten har även bidragit till att vi undvikit omfattande återkallelser.

Ledningen har förbundit sig vid att bära ett ansvar för hur personalens helhetsomfattande orkande. Även externa uppskattningar visar att arbetshälsan gynnas på ett exemplariskt sätt.

Maustaja fick arbetslivspriset 2017. Social- och hälsovårdsministeriet, Sitra, och Arbetarskyddsfonden delade ut priset till 9 arbetsplatser.

Maustaja är en avtalstillverkare av livsmedel belägen i Pyhäntä. Maustajas största produktgrupper är såser, ketchup, senap, sylt och sockerglasyr. Arbetstagare: 80 och tillfälliga arbetare 2-30 beroende på säsong.

Mer information

Jari Partanen, personalchef, jari.partanen@maustaja.fi

Vad handlar det om?