archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Ett välmående universitet skapar välfärd för samhället

Välfärd är ett strategiskt huvudmål för Åbo universitet och verksamheten har utvecklats systematiskt men med utgångspunkt i människan. Bekanta dig med recepten och plocka ut bra metoder för din egen arbetsgemenskap.

Publicerad

Tillredning

Lyft fram en välmående arbetsgemenskap som ett strategiskt huvudmål. Utveckla verksamheten och arbetshälsan systematiskt men med utgångspunkt i människan. Eftersträva en smidig vardag – den ligger till grunden för resultat och arbetshälsa.

Satsa på en öppen dialog och var lyhörd. Omsätt utvecklingsförslag i praktiken och följ upp resultaten. Grunda en enhet som har till uppgift att producera och samordna välfärdstjänster för hela organisationen.

Staka målmedvetet ut din egen väg. Spara pengar genom att förnya organisationen och verksamhetssätten och se över lokallösningarna. Ta tillvara på de möjligheter som ges i lagen om samarbete inom företag. Lita på arbetstagarnas förmåga att utvecklas och ta till sig nya uppgifter vid förändringar. Förnya befattningar och ordna utbildning. Utnyttja egna experter för utbildningen av personalen.

Tips: Upprätthåll personalens kompetens med hjälp av systematisk utbildning som gör det lättare för arbetstagarna att anpassa sig till ändringar.

Stöd unga forskares arbetslivsfärdigheter och karriärtänkande. Identifiera faktorer som är viktiga för arbetshälsan, såsom formen på anställningen. Sträva efter fasta anställningar.

Uppmuntra arbetstagarna till sunda levnadsvanor och motion med hjälp av aktiva kampanjer. Ingrip tidigt i problem och erbjud handledning i arbetet. Pröva modigt på nya saker, såsom medling på arbetsplatsen.

Slutprodukt

Tack vare vårt recept är anställningsförhållandena långa vid Åbo universitet. Arbetsplatsen har ett gott namn och lediga platser lockar bra sökande. Forskningen och undervisningen klarar sig bra i jämförelser. Bra respons ges på ledarskapet.

Cheferna anlitar stödtjänster för ledarskapet och handledning i arbetet stöder den yrkesmässiga utvecklingen. Tröskeln att ta upp olika frågor till behandling har sänkts i och med tidigt stöd och medling på arbetsplatsen.

Den nya strategin har gjort att större satsningar görs även på studenternas och unga forskares välbefinnande. Varje år lämnar tusentals kunniga människor Åbo universitet för att träda in i arbetslivet – de har beredskap att upprätthålla sin egen arbetshälsa och att göra förbättringar i arbetslivet och därigenom i hela samhället.

Åbo universitet fick arbetslivspriset 2017. Social- och hälsovårdsministeriet, Sitra, och Arbetarskyddsfonden delade ut priset till 9 arbetsplatser.

Åbo universitet är en aktiv akademisk gemenskap med 25 000 studenter och anställda – ett internationellt forskningsuniversitet som tillhandahåller förstklassig högskoleutbildning, en stark vägvisare i regionen. Vi utbildar experter för olika sektorer i samhället. Över 3 300 arbetstagare. Åbo universitet finns också på Facebook.

Mer information

Tom Riski, direktör, välfärdstjänster, tom.riski@utu.fi

Vad handlar det om?