archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hyvinvoivasta yliopistoyhteisöstä hyvinvointia yhteiskuntaan

Turun yliopistossa hyvinvointi on yksi strategian päätavoitteista ja toimintaa on kehitetty systemaattisesti, mutta ihmislähtöisesti. Tutustu Työelämäpalkinnon saajan uudistamisen reseptiin ja poimi innostavimmat keinot työpaikallesi.

Julkaistu

Valmistusohjeet

Nosta hyvinvoiva yhteisö yhdeksi strategian päätavoitteeksi. Kehitä toimintaa ja työhyvinvointia systemaattisesti, mutta ihmislähtöisesti. Tavoittele sujuvaa arkea – siinä piilee tulosten ja työhyvinvoinnin perusta.

Panosta avoimeen keskusteluun ja aitoon kuunteluun. Vie kehittämisehdotukset käytäntöön ja seuraa tuloksia. Perusta hyvinvointipalveluyksikkö tuottamaan ja koordinoimaan ison organisaation työhyvinvointipalveluita koko yhteisölle.

Viitoita rohkeasti oma tiesi. Hae säästöjä organisaation ja toimintatapojen uudistamisesta sekä tilaratkaisuista. Etsi yhteistoimintalaista yhteistyön mahdollisuudet. Luota työntekijöiden kykyyn kehittyä ja ottaa haltuun uusia tehtäviä muutostilanteissa. Uudista toimenkuvia ja kouluta. Hyödynnä omia asiantuntijoita henkilöstökoulutusten kouluttajina.

Tue nuorten tutkijoiden työelämätaitoja ja ura-ajattelua. Tunnista erilaisia työhyvinvoinnin kannalta merkittäviä tekijöitä, kuten työsuhteen muoto. Pyri tehtävien vakinaistamiseen.

Vinkki: Ylläpidä henkilöstön osaamista systemaattisella koulutuksella. Tämä auttaa muutoksiin sopeutumisessa.

Kannusta työntekijöitä terveellisiin elintapoihin ja liikuntaan aktiivisilla kampanjoilla. Puutu huoliin varhaisessa vaiheissa ja tarjoa työnohjausta. Kokeile rohkeasti uutta, kuten työyhteisösovittelua.

Mitä tällä reseptillä syntyi?

Meidän reseptimme ansiosta Turun yliopiston työurat ovat pitkiä, työpaikalla on hyvä maine ja avoimiin paikkoihin saadaan hyviä hakijoita. Tutkimus ja opetus pärjäävät hyvin vertailuissa. Johtamisesta saadaan hyvää palautetta.

Esimiehet hyödyntävät johtamisen tukipalveluita ja työnohjausta käytetään laajasti ammatillisen kehittymisen tukena. Puheeksi ottamisen kynnys on madaltunut varhaisen tuen ja työyhteisösovittelun myötä.

Uuden strategian myötä myös opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden hyvinvointiin panostetaan aiempaa vahvemmin. Turun yliopistosta siirtyy vuosittain työelämään tuhansia osaajia, joilla on valmiuksia ylläpitää omaa työhyvinvointiaan ja kehittää työelämää ja siten koko yhteiskuntaa.

Turun yliopisto sai Työelämäpalkinnon 2017. Sosiaali- ja terveysministeriö, Sitra ja Työsuojelurahasto myönsivät palkinnon 9 työpaikalle.

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä ja alueensa vahva suunnannäyttäjä. Meiltä valmistuu asiantuntijoita laajasti yhteiskunnan eri aloille. Työntekijöitä on yli 3300. Löydät heidät myös Facebookista.

Lisätietoja

Tom Riski, Hyvinvointipalveluiden johtaja, tom.riski@utu.fi

Mistä on kyse?