Sammanställning
Beräknad läsningstid 6 min

Fyra procent viktminskning med mobilapp

Viktkontrollappen Onnikka fick ett entusiastiskt mottagande av patienter och vårdpersonal i Mellersta Finland. Appen testades i ett pilotprojekt som delvis finansierades av Sitra och där man sammanställde erfarenheter av digiapparnas användning som en del av vårdarbetet.

Författare

Antti Kivimäki

Freelance vetenskaplig journalist

Publicerad

Viktkontrollappen Onnikka, som kan laddas ner i mobilen, har preliminärt visat sig vara en framgång i Mellersta Finlands välfärdsområde. Förra sommaren och hösten tog 154 patienter i bruk appen. Deras genomsnittliga vikt var då cirka 104 kilo och efter den självrapportering de gjorde efter sex månader hade vikten minskat med 3,7 kilo till cirka 100 kilo, varefter viktminskningen hade jämnat ut sig.

”En viktminskning på cirka fyra procent är ett utmärkt resultat, när det har uppnåtts med hjälp av en sådan här lätt mobilterapi som patienten själv använder. Det motsvarar inte resultatet med de senaste läkemedlen eller en fetmaoperation, men som en lätt livsstilsintervention är resultatet exceptionellt bra. Undersökningar har visat att man med en viktminskning på fem procent kan förebygga uppkomsten av åldersdiabetes, och här kommer vi ganska nära”, säger endokrinologen och administrationsöverläkaren Anna-Mari Koski från Mellersta Finlands välfärdsområde.

Patienternas erfarenheter har varit bra och färre personer har avbrutit terapin än vid traditionella livsstilsinterventioner. Vårdpersonalen har gillat appen: det är enkelt att visa patienterna hur den fungerar och det har gått snabbt.

Som en lätt livsstilsintervention är resultatet exceptionellt bra.

Anna-Mari Koski, endokrinolog och administrationsöverläkare, Mellersta Finlands välfärdsområde

”Många gånger finns det inte i ett pilotskede bevis på att digitala tjänster fungerar utan i pilotprojektet utreds först deras funktionsduglighet. Med Onnikka är situationen en annan. Det fanns redan vetenskapliga belägg för att den fungerar, vilket innebär att vi visste att den skulle fungera som stöd vid en livsstilsförändring”, säger Mari Rantamäki, som är projektledare för projekt Framtidens social- och hälsovårdscentral som financieras av social- och hälsoministeriets.

När pilotprojektet inleddes hösten 2022 träffade patienterna en skötare eller livsstilscoach, antingen på distans eller på mottagningen. Man mätte patienternas blodsocker, kolesterol, levervärde, längd, vikt och midjemått. Dessutom genomförde patienterna en fyra dagar lång blodtrycksuppföljning och fyllde i en enkät om sin livsstil. Samtidigt fick de anvisningar om hur man använder Onnikka-appen.

En medvetet finkänslig app

”Onnikka” betyder buss på Uleåborgsdialekt. Appen utvecklades till en början av Markku Savolainen, professor emeritus inom invärtesmedicin, och Harri Oinas-Kukkonen, professor i systemvetenskap, för att användas med dator och senare gjordes en mobilapp.

Onnikka tar användaren ”från hållplats till hållplats” framåt. Till en början finns det två hållplatser per vecka. Patienten får information om näring och motion samt om frågor som rör förändringsstyrning, känslor och ätbeteende.

Appen ber till exempel patienten att med hjälp av uppgifter bedöma sitt förhållande till impulsivt ätande och ställer öppna frågor om känslor i anslutning till mat. Patienten får föra en motions- och matrytmsdagbok.

Onnikka är medvetet finkänslig. Den dikterar inte en matlista för patienten eller ger order om att motionera, utan strävar efter att med hjälp av kognitiv beteendeterapi och övertalande programmering åstadkomma en bestående förändring i tankesättet.

En hållplats vara från fem till tio minuter.

”Tiden är avsiktligt kort. Programutvecklare blir lätt förälskade i sitt program och vill överösa användaren med information. Det väcker dock motstånd hos användarna. Onnikka har utarbetats till att vara enkel och lämpligt beroendeframkallande och detta är hemligheten bakom framgången”, säger Teppo Virkkula, verkställande direktör för Onnikka Health Oy, som administrerar och marknadsför appen.

”Få människor ser viktminskning som en huvuduppgift i livet. Det är bara en sak bland många andra”, tillägger Virkkula.

De officiella resultaten fås i höst

Resultaten från mellersta Finland är preliminära, eftersom de grundar sig på patienternas egenbedömning efter sex månader. I tidigare undersökningar har man dock kunnat observera att de självrapporterade resultaten jämförelsevis bra förutspår det officiella slutresultatet.

Efter den sex månader långa intensivperioden följer en tre månaders stimulansperiod, då Onnikka används endast en gång varannan vecka.

Onnikkas algoritm skräddarsyr innehållet i stimulansperioden separat för varje patient, enligt hur denne har använt Onnikka och svarat på frågorna samt hur den självrapporterade viktminskningen har lyckats. Under stimulansperioden är avsikten att i minnet återkalla de viktigaste temana och småningom gå mot en vardag utan Onnikka.

De officiella resultaten från Onnikka-digiexperimentet i Mellersta Finlands välfärdsområde fås på hösten när alla patienter har slutfört Onnikka och de har genomgått samma undersökningar som när experimentet inleddes ett år tidigare.

Användarupplevelser med appen

Läs om användarupplevelser.

Leena Karjalainen hymyilee onnellisena , taustalla järvi ja koivuja. Päällä tarra, jossa lukee digiterapia-ohjelma.
Intervju

Behöver jag den här munsbiten?

Intervju

Det svåraste beroendet

Intervju

En selleristjälk på morgonen håller hungern borta

Läkaren och sjuksköterskan tittar på hälsoappen från telefonen. Sjuksköterskan drar på sig handskar.
nyheter

Digitala applikationer inom hälsovården lättar vardagen och minskar kostnader – patienter och yrkespersoner längtar efter fler verktyg för att behandla sjukdomar

Mer information

Projekten genomfördes som en del av Sitras projekt Hälsodata 2030 där man skapar lösningar och spelregler för att utnyttja hälsodata över gränserna i Europa och stöder konkurrenskraften inom hälsobranschen i Finland. Sitras mål är att sammanställa nya information om användningen av digitala vårdformer som en del av vårdarbetet.

Anna-Mari Koski, endokrinolog och administrationsöverläkare, Mellersta Finlands välfärdsområde, anna-mari.koski(ät)hyvaks.fi

Mari Rantamäki, projektledare, Mellersta Finlands välfärdsområde, projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral (SHM), mari.e.rantamaki(ät)hyvaks.fi

Teppo Virkkula, verkställande direktör, Onnikka Health Oy, teppo.virkkula(ät)onnikkahealth.fi

Vad handlar det om?