Plock
Beräknad läsningstid 2 min

Gör ett decentraliserat internet dataekonomin mer rättvis?

Många som använder webben oroar sig över att deras användarinformation ska hamna i fel händer. Ett decentraliserat internet erbjuder nya möjligheter för förverkliga visionerna om en rättvis dataekonomi, skriver Kristo Lehtonen i en kolumn för tidningen Tivi. Lehtonen är temadirektör för Rättvis dataekonomi vid Sitra.

Författare

Johanna Kippo

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Kan ett decentraliserat internet bygga upp det förtroende som behövs för dess framgång, undrar Kristo Lehtonen i en kolumn för tidningen Tivi. Lehtonen är temadirektör för Rättvis dataekonomi vid Sitra.

I skrivande stund hopar sig enorma mängder användarinformation hos de multinationella digitala jättarna. Användare av sociala medier och andra gratistjänster oroar sig över att informationen ska hamna i fel händer, samtidigt som intjäningslogiken intensifierar användarprofilering och hamstring av data.

Användarna vill ändå inte längre vara produkter, konstaterar Lehtonen.

”Ett decentraliserat internet erbjuder nya möjligheter för att förverkliga visionerna om en rättvis dataekonomi”, säger Lehtonen. I visionen råder det en bättre balans mellan användarnas, företagens och samhällets intressen.

Den nästa utvecklingsfasen för webben är ett decentraliserat internet eller med andra ord web 3.0. Det är en helhet som omfattar olika delområden såsom metaversum, blockkedjor och distribuerad arkitektur. Denna tankemodell lägger stark betoning på integritetsskyddet.

Decentraliseringen förutspås minska makten hos centraliserade plattformar och gatekeeper-företag. Det är en betydande utvecklingsvision för såväl samhället som användarna.

”Det kan leda till fler innovationer och effektivare konkurrens. Å andra sidan kan den minskade centraliserade kontrollen göra det svårare t.ex. att moderera diskussioner”, skriver Lehtonen.

Den decentraliserade webbens frammarsch erbjuder möjligheter för företag som väljer att utnyttja den. Det lönar sig att förbereda sig på en dylik utveckling även i Finland.

Då vi går mot decentralisering och en rättvis dataekonomi måste företagen få hjälp med att förnya sina verksamhetssätt och affärsmodeller så att de bättre kan utnyttja data, betonar Lehtonen.

Vi måste fästa uppmärksamhet vid systemens kompatibilitet, automatiserat förtroende och en människo- och användarvänlig design, så att företagen så enkelt som möjligt kan övergå till sambruk av decentraliserade, webbaserade system.

Vad handlar det om?