archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Häftigt på arbetet, modigt tillsammans

Järvi-Saimaan Palvelut utbildar upplevelsekockar och digitala vaktmästare och uppmuntrar andra att förbättra sig - stjäla idéer och göra bättre ifrån sig. Bekanta dig med recepten och plocka ut bra metoder för din egen arbetsgemenskap.

Publicerad

Tillredning

Klarlägg den grundläggande uppgiften och sträva mot genomslagskraft genom att utföra arbetet på ett nytt sätt, digitalt och socialt, tillsammans. Starta en förändring med hjälp av vägvisare. Lita på att de som är ivriga drar med sig resten av gruppen. Skapa en kultur av utveckling nerifrån upp.

Utbilda upplevelsekockar, inredande städare och digitala vaktmästare. Sök utomstående expertis till utbildningen, till exempel Markus Maulavirta till utbildningen för upplevelsekockar och Jukka Rintala till utbildningen för inredande städare.

Skapa också arbetspar bestående av en lärling och en mästare samt kamratutveckling. Involvera cheferna i basarbetet; låt till exempel den verkställande direktören går ner i ledningsschaktet och utföra rörarbete.

Tips: Synliggör arbetet i sociala medier. Genom att dela bilder främjas stoltheten över det egna arbetet och arbetsplatsen. Samtidigt sprids goda idéer!

Sträva efter att det ska vara häftigt på arbetet. Gör ett bra basarbete så finns det utrymme för skoj – man kan till exempel sjunga när man serverar åldringar mat eller tillreda rövarstek av bäver. Ha en positiv inställning till försök och överskridande av gränser, låt människor prova och experimentera. Stjäl idéer och gör bättre ifrån er, förbättra er! Det är tillåtet och enkelt.

Slutprodukt

Tack vare receptet kunde vi redan under det första verksamhetsåret spara ungefär en miljon euro. Genom att alla anställda fick en pekdator och lärde sig använda den togs steget till den digitala världen snabbare.

Frånvaron har minskat. Personalomsättningen är låg och vid behov rycker man in över kommungränserna. Om något är eller håller på att bli trasigt tar vi snabbt tag i saken. När vi får en idé, förverkligar vi den.

Genom vårt recept slopas också onödig hierarki. Vi är bara Vi.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy fick arbetslivspriset 2017. Social- och hälsovårdsministeriet, Sitra, och Arbetarskyddsfonden delade ut priset till 9 arbetsplatser.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy producerar tekniska tjänster som kommuner behöver, huvudsakligen i Juva, Rantasalmi och Sulkava kommuner. Tjänsterna omfattar bland annat byggande, fastighetsskötsel, renhållning, matförsörjning, planläggning och vattenförsörjning. Arbetstagare: 140. Järvi-Saimaan Palvelut finns också på Facebook och Twitter.

Mer information

Simo Kaksonen, utvecklingsdirektör, simo.kaksonen@jarvisaimaanpalvelut.fi

Vad handlar det om?