archived
Beräknad läsningstid 1 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Kontaktinformation

E-fakturor och Pappersfakturor. Medarbetarnas kontaktinformation finns på webbplatsen på finska och engelska.

Publicerad

Sitra – Jubileumsfonden för Finlands självständighet
Östersjötorget 2, PB 160
00181 Helsingfors

Tfn +358 294 618 991
Fax +358 9 645 072

E-post fornamn.efternamn@sitra.fi eller sitra@sitra.fi
facebook.com/SitraFund
twitter.com/SitraFund

Medarbetarnas kontaktinformation finns på webbplatsen på finska och engelska.

E-fakturor

E-fakturaadress: 003702021323
FO-nummer: 0202132-3

E-fakturaoperatör:

Basware Einvoices Oy
Operatörskod: BAWCFI22
Operatörskod i banknätet: NORDEA

Pappersfakturor

Sitra/Inköpsfakturor
PB 160
00181 Helsingfors