archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Med känsla och skicklighet

Tupahoiva går över gränserna för traditionell omsorg: personalen är närvarande och skapar glädje för demenssjuka med hjälp av nya metoder. Bekanta dig med recepten och plocka ut bra metoder för din egen arbetsgemenskap.

Publicerad

Tillredning

Hitta på något nytt och töj på gränserna för den traditionella vård- och omsorgskulturen. Lyssna särskilt noga på dem som inte har ord för det de vill berätta. Var genuint närvarande i vården. Förståelse är nyckeln till ett insiktsfullt och individuellt vårdarbete.

Led enhetens verksamhet vidsynt. Dra fördel av innovationer som uppkommit genom små experiment i vardagen. Det är inte strategier som ger äldre personer livsglädje utan att vi delar vardagen med dem. Fördela ansvaret enligt de anställdas kompetens och intresse. Kalla in medarbetare som avgått med pension att vikariera.

Dra för del av kinestetik i omsorgsarbetet. Med hjälp av kinestetik kan de boendes fysiska resurser utnyttjas. Var nära och berör fysiskt. Om kemin inte fungerar mellan en skötare och en boende, byt skötare. Hjälp de anställda att orka genom att ge dem tid att motionera under arbetstid. Skaffa en eldriven ”cykeltaxi” för transporten av de boende.

Tips: Minska de yttre tecken på makt. Skötare kan äta tillsammans med de boende och arbeta i egna kläder utan namnlappar.

Uppmuntra personalen att utbilda sig. Enligt vårt recept får anställda utbilda sig på arbetstid. De delar med sig av det inlärda till hela personalen. Hela personalen deltar regelbundet i handledning, gemensamma kurser och auditeringar. Sprid erfarenheter till andra via utbildningar. Dra nytta av dina kunskaper och erbjud utbildningstjänster.

Företagare – delta i det basarbetet, delegera och kom ihåg att chefen inte behöver kunna allt själv. Låt arbetstagarna växa till nya ansvarsområden; det ökar kunskapen om företagets verksamhet och fostrar till entreprenörskap.

Slutprodukt

Med hjälp av vårt recept kan vi varje dag glädjas över framgångar. Verksamhetssätten kan bytas snabbt och vi prövar modigt på nya saker. Det finns ingen återvändo till de gamla arbetssätten. Vi vill tillämpa vårt verksamhetssätt även på andra håll.

Antalet sjukledighetsdagar är lågt, och problem med stöd- och rörelseorganen förekommer bara i ringa omfattning. Personalomsättningen är liten. Arbetstagare som avgår med pension vill fortsätta som vikarier och som en del av vår vardag.

Vårt recept fungerar. Allt hänger på attityden.

Tupahoiva fick arbetslivspriset 2017. Social- och hälsovårdsministeriet, Sitra, och Arbetarskyddsfonden delade ut priset till 9 arbetsplatser.

Tupahoiva är ett hem för demenssjuka i Sastamala. Företagets servicefilosofi har fyra bärande teman: Närproducerad mat, Gård och natur, Musik och Kinestetik. Personal: 12 förutom företagaren. Tupahoiva finns också på Facebook.

Mer information

Auli Härkälä, ledare, auli.harkala@tupahoiva.com
Jari Heinonen, n
ärvårdare, jari.heinonen@tupahoiva.com

Vad handlar det om?