Plock
Beräknad läsningstid 2 min

MS-patienter i Uleåborg testar en hälsoapplikation för hantering av utmattning

Uleåborgs universitet och Uleåborgs universitetssjukhus testar ett digitalt verktyg för egenvård av personer med MS. I undersökningen som Sitra delvis finansierar samlar man in erfarenheter av användningen av digitala applikationer som en del av vården.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

MS, dvs. multipel skleros, är en neurologisk sjukdom som mer än 12 000 finländare lider av och som drabbar nästan tre miljoner människor globalt.

”Utmattning är ett mycket vanligt och betydande symptom vid MS och det finns ingen bra läkemedelsbehandling för det. Därför är vi intresserade av att hitta nya sätt att förbättra livet för människor som lider av utmattning”, säger Mervi Ryytty, specialistläkare inom neurologi vid Uleåborgs universitetssjukhus.

More Stamina-appen är ett verktyg för egenvård som designats för att hjälpa MS-patienter att reglera sin energinivå och förebygga trötthet. Appen utnyttjar bärbara sensorer och producerar med hjälp av dem anpassade rekommendationer som hjälper användarna att klara sin trötthet och förbättra sin livskvalitet. Deltagarna använder appen i två månader och rapporterar om sina erfarenheter.

Appen har utvecklats av ett team vid Uleåborgs universitet som består av experter inom medicin och informations- och elektroteknik. I utvecklingsprocessen deltog även personer som lider av MS och deras närstående.

Digitala applikationer blir allt vanligare inom hälso- och sjukvården men det finns inte ännu många vetenskapliga belägg på deras effektivitet. Det finns behov av grundliga tester innan det är möjligt att dra slutsatser om applikationernas effektivitet.

”Vi har på gång sex pilotprojekt relaterade till digitala terapier. Vi vill samla in och dela lärdomar om användningen av nya vårdformer som en del av vårdarbetet så att fler av dessa lösningar kan tas i bruk i Finland”, berättar expert Johannes Ahlqvist från Sitra.

Avsikten är att pilotprojekten som genomförs som en del av Sitras Hälsodata 2030-projekt slutförs före sommaren 2023.

Läs mer om projektet på finska i Uleåborgs universitets nyhet (17.3.2023).

Vad handlar det om?