artiklar
Beräknad läsningstid 5 min

Riksdagsledamot vill att politikerna ska sitta i ring

Riksdagsledamot Antero Vartia förstod 2016 att politikerna måste gräva fram sina skrivbord från förhandlingsrummen och sätta sig i ring. Annars kan världen gå i kras.

Publicerad

”Det uppstod oro i och med Brexit och att Trump blev vald. Det var två brytpunkter. Jag förstod att om det fortsätter så här blir allt annat arbete meningslöst.”

Fortsätter så här? Varför blir det meningslöst? Vartia är allvarlig och man ser i hans ögon att han talar om viktiga saker som ligger honom nära om hjärtat.

Vi spolar tillbaka bandet lite. Vartia valdes in i riksdagen på de Grönas lista år 2015. Hans kampanjteman var exempelvis bekämpning av klimatförändringar, basinkomst och att sänka skatten på arbete.

När han blev vald förstod dock Vartia att goda tankar inte blir till goda handlingar i riksdagen. Politikerna la sin tid på att nedvärdera sina kolleger i offentligheten. Sedan kom Brexit och Trump, vilket visar att misstron i värsta fall lett till oförutsägbara och farliga tvärvändningar.

Blev du besviken på politiken?

”Jag blir inte så hemskt besviken på saker, men den låga nivån på den politiska debatten har överraskat mig. Roten till problemen är att vi inte har något förtroende att fatta beslut.”

Enligt Vartia förhindras stora förändringar i Finland av en dålig debattkultur och ett söndervittrande förtroende.

”Vi har stora utmaningar att ta itu med. Vi kan inte fatta beslut utan att förbättra interaktionen mellan beslutsfattarna. Och utan beslut kan vi inte bekämpa klimatförändringarna.”

Här kommer dialogen in. Dialog är en metod enligt vilken man diskuterar genom att medvetet lyssna och respektera andra. Vartia var med i utvecklingsgruppen för Sitras dialogiska koncept  Rondpaus hösten 2017. Syftet var att utveckla ett konstruktivt sätt att föra samhällsdebatten på som är lätt att ta till sig.

”Dialog ökar tilliten och förståelsen, vilket är nödvändigt för att fatta svåra beslut. För att vi ska få ett tryggt klimat där människor vågar tala, inte förtalar varandra och talar sanning måste människor först lära känna varandra.”

Vartias förslag kan verka idealistiska och utopiska. Men många av dem har genomförts i företagsvärlden och i organisationer. Även i EU har man studerat interaktionskompetens som bygger på dialog.

”Jag är otroligt intresserad av att vi sitter i en ring. Kvaliteten på interaktionen blir en helt annan när man tar bort bordet emellan som får informationen att försvinna.”

Att förnya mötespraxisen är inte en så dum idé. I riksdagen har framtidsutskottet gått längst då de har anordnat gemensamma möten med exempelvis medborgare, experter och politiker. I det mer konservativa ekonomiutskottet, som Vartia är med i, befinner man sig fortfarande bara i början.

”Just nu är det enda sättet som vi politiker sammanträder på runt ett bord där vi sitter och föreläser för varandra. Istället kunde vi välja ut viktiga teman och lära oss om dem tillsammans. Man kunde ha en extern facilitator som var med. Och så kunde man ta med experter i diskussionen. Genom att bryta med invanda strukturer kan vi öppna oss för andras kunskaper”, föreslår Vartia.

Enligt Vartia är även utflykter bra tillfällen att stärka tilliten.

”Jag har drömt om att man skulle välja något stort tema i ekonomiutskottet och åka till Vierumäki i tre dagar. Dit bjuder man in de bästa experterna för att diskutera temat med riksdagsledamöterna ur olika perspektiv. Man måste inte hålla med varandra om allt, men kvaliteten på politiken skulle garanterat bli bättre om vi visste varför andra tänker som de gör.”

Och världens undergång? Enligt Vartia är det ett realistiskt scenario att det nuvarande samhällsskicket går under, och under det hotet fattas alla beslut.

”Vi har helvetes bråttom. Nästa ekonomiska kris slår till förr eller senare. Klimatförändringarna kan delvis vara det som utlöser den. En torr sommar i Kina kan orsaka en ekonomisk kris som leder till att exportföretagen i Finland måste säga upp folk.”

Vad kan då hända?

”Det finns en risk att värderingarna hårdnar så mycket att vi röstar in ännu mer hårdföra populister till makten. Demokratin är skörare än vi tror, men vi vågar fan inte prova att hålla ett möte på ett annorlunda sätt!”

Vartia hoppas att ansedda parter ska uppmuntra till större interaktion.

”Det här är något som det finns mycket att göra något åt om vi bara förstår hur stort problemet är.”

Vad handlar det om?