Sitras överombudsmän genom tiderna

Alla vet Esko Aho, men vem är de andra?

Bild: Topias Dean, Sitra

Ämnen

Sitra är finländarnas framtidshus

Sitra är finländarnas framtidshus, vars mål är en rättvis, hållbar och inspirerande framtid. Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser.

Publicerad

1968-1972
Klaus Waris (f. 1914, d. 1994)
doktor i filosofi, kansler

Impulsen till grundandet av Sitra uttalades på riksdagens jubileumsplenum år 1967. Idén om att grunda en fond hade uppstått tidigare på Finlands Bank, vars generaldirektör Klaus Waris hade sett behovet av en framtidsinriktad fond. Idén hade han fått från Sverige.Waris var en tung ekonomisk opinionsbildare: tidigare chef för avdelningen för folkhushållning på finansministeriet, professor och kansler på Helsingfors handelshögskola. En finansman och innovatör som redan tidigt förstod vikten av livskvalitet och miljöfrågor vid sidan av ekonomisk tillväxt. Klaus Waris var före sin tid på många sätt. Han utförde ett betydande livsverk, förutom som bank- och finansman även som forskare och styrelseledamot på storbolag.Sitra var en gång i tiden Waris barn. Waris var Sitras första överombudsman och påverkade på ett avgörande sätt Sitras image som föregångare och till uppkomsten av dess oberoende ställning. Han bidrog också till att perspektivet i Sitras arbete alltid också är tiden: för att lyckas krävs det en förmåga att förutse, en förmåga att ta hänsyn till kommande behov och utvecklingsriktningar. – Sitras medarbetare går fortfarande i Waris fotspår.

1972-1973
Kaarlo Larna (f. 1929, d. 1975)
doktor i statsvetenskap

Ekonom Larnas karriär på Sitra blev kort.

 

1974-1985
Carl Erik Carlson (f. 1929, d. 2010)
tekn. dr., professor

Carlson gav Sitra en ställning och gjorde Sitra till en auktoritet som riskfond och en aktör inom samhälleliga projekt. ”Calle” startade även ledarskapskurser i ekonomisk politik för beslutsfattare. Hans motto var: ”En bra ledare styr sin kalender och inte tvärtom.”

 

1986-1995
Jorma Routti (1938)
PhD, professor

Tack vare Routti, som titulerades som mångkampare inom teknik, fick många fördomsfria teknikföretag finansiering. Efter tiden som över-ombudsman var hand bland annat generaldirektör för Europeiska kommissionens forskningsavdelning DG XII (1996–2000).

1996
Matts Andersson (f.1945)
EK

Venture capitals grand old man, som hade en stor roll i att starta kapital-investeringsverksamheten i Finland. Senare Suomen Riskisijoitusyhdistys rp:s första ordförande.

1997-2004
Aatto Prihti (f. 1939)
ED, kansler

Erfaren företagsledare och ekonomisk opinionsbildare, kom till Sitra från att tidigare ha varit vd på Orion. Prihti kunde hemligheterna bakom samarbete med intressegrupper. Han betonade betydelsen av kunskap och kompetens i tryggandet av välfärdsstaten och skapandet av sociala innovationer.

2004-2009
Esko Aho (f. 1954)
PM

Centerns tidigare ordförande, statsminister Esko Aho, var ett överraskande val till överombudsman. Han hade under sin period som statsminister 1991–1994 behövt lyfta Finland ur en djup recession. På Sitra lyfte Aho fram genomslagskraft i samhället och paketerade verksamheten till tidsbegränsade projekt, till program. Samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn fick den skjuts det behövde.

2008-
Mikko Kosonen (f. 1957)
ED

Kosonen, ED och med en lång karriär som chef på Nokia, tog vid där Aho lämnade. Kosonen har satsat på strategiskt ledarskap såväl i teorin som i praktiken. I en snabbt föränderlig värld behövs det en känslighet inför förändringar, och därför begrundade Kosonens Sitra nationens strategi: vilka är de viktiga frågor som gör att Finland klarar sig framöver?

Läs mer

Vad handlar det om?