Sitran yliasiamiehet kautta aikain

Sitran reilun viisikymmenvuotisen historian aikana yliasiamiehen titteliä on kantanut kahdeksan henkilöä. Keitä he ovat?

Kuva: Topias Dean, Sitra

Aihe

Perustietoa Sitrasta

Jokaisella suomalaisella on rooli tulevaisuuden rakentamisessa. Parempi huominen syntyy tämän päivän teoilla ja päätöksillä. Me sitralaiset uskomme vahvasti siihen, että tulevaisuus tehdään yhdessä, hyppää kyytiin!

Julkaistu

1968-1972
Klaus Waris (s. 1914, k. 1994)
filosofian tohtori, kansleri

Sitran syntysanat lausuttiin eduskunnan juhlaistunnossa vuonna 1967. Idea rahaston perustamiseen oli syntynyt vuotta aiemmin Suomen Pankissa, jonka pääjohtaja Klaus Waris oli nähnyt tarpeen tulevaisuuteen suuntautuvalle rahastolle. Idean hän oli saanut Ruotsista. Waris oli raskaansarjan talousvaikuttaja: entinen valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikkö, professori ja Helsingin kauppakorkeakoulun kansleri. Rahamies ja innovaattori, joka ymmärsi jo varhain elämänlaadun ja ympäristökysymysten merkityksen talouskasvun rinnalla. Klaus Waris oli aikaansa edellä monessa mielessä. Hän teki mittavan elämäntyön paitsi pankki- ja talousmiehenä myös tiedemiehenä ja suuryritysten hallituksissa. Sitra oli aikanaan Wariksen lapsi. Waris toimi Sitran ensimmäisenä yliasiamiehenä ja vaikutti ratkaisevasti Sitran edelläkävijäimagon ja riippumattoman aseman syntymiseen. Ja siihen, että Sitran työssä perspektiivinä on aina myös aika: onnistuminen edellyttää kykyä ennakoida, kykyä ottaa huomioon tulevia tarpeita ja kehityssuuntia. – Wariksen jalanjäljissä sitralaiset kulkevat edelleen. 

1972-1973
Kaarlo Larna (s. 1929, k. 1975)
valtiotieteiden tohtori

Taloustieteilijä Larnan ura Sitrassa jäi lyhyeksi.

1974-1985
Carl Erik Carlson (s. 1929, k. 2010)
tekniikan tohtori, professori

Teollisuustalouden professori Carlson loi Sitralle aseman ja auktoriteetin riskirahastona ja tärkeiden yhteiskunnallisten hankkeiden tekijänä. ”Calle” aloitti myös talouspolitiikan johtamiskurssit päättäjille. Hänen mottonsa kuului: ”Hyvä johtaja hallitsee kalenterinsa, eikä se häntä.”

1986-1995
Jorma Routti (1938)
PhD, professori

Tekniikan moniottelijaksi tituleeratun Routin ansiosta moni ennakkoluuloton teknologiayritys sai rahoitusta. Toimi yliasiamieskautensa jälkeen mm. Euroopan komission tutkimusosaston DG XII:n pääjohtajana (1996–2000). 

1996
Matts Andersson (s.1945)
kauppatieteiden kandidaatti

Venture capitalin grand old man, jolla oli iso rooli pääomasijoitustoiminnan aloittamisessa Suomessa. Myöhemmin Suomen Riskisijoitus-yhdistyksen (nyk. Pääomasijoittajat ry) ensimmäinen puheenjohtaja.

1997-2004
Aatto Prihti (s. 1939)
kauppatieteiden tohtori, kansleri

Kokenut yritysjohtaja ja talousvaikuttaja Aatto Prihti siirtyi Sitraan Orionin pääjohtajan paikalta. Prihti taisi sidosryhmäyhteistyön salat. Hän korosti tiedon ja osaamisen merkitystä hyvinvointivaltion turvaamisessa ja sosiaalisten innovaatioiden luomisessa. 

2004-2009
Esko Aho (s. 1954)
valtiotieteiden maisteri

Keskustan entinen puheenjohtaja, pääministeri Esko Aho oli yllätysvalinta yliasiamieheksi. Hän oli pääministerikaudellaan 1991-1994 joutunut nostamaan Suomen syvästä lamasta. Sitrassa Aho nosti yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja paketoi toiminnan määräaikaisiksi projekteiksi, ohjelmiksi. Julkisen ja yksityisen yhteistyö sai kaivattua vauhtia. 

2008-2019
Mikko Kosonen (s. 1957)
kauppatieteiden tohtori

Nokiassa pitkän johtajauran tehnyt Kosonen jatkoi siitä, mihin Aho jäi. Kosonen on paneutunut strategiseen johtamiseen niin teoriassa kuin käytännössäkin. Nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitaan muutosherkkyyttä, siksi Kososen Sitra pohti kansakunnan strategiaa: mitkä ovat ne tärkeät asiat, joilla Suomi selviää eteenpäin. 

Tästä lisää

Saisiko olla historiaa vai nykypäivää?

Mistä on kyse?