archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Tillsammans är vi starkare och orkar bättre

Joensuu stad har genom utbildning och aktiv kommunikation lyckats engagera chefer och hela personalen i det gemensamma utvecklingsarbetet. Bekanta dig med recepten och plocka ut bra metoder för din egen arbetsgemenskap.

Publicerad

Tillredning

Fastställ ett gemensamt mål för hela organisationen. Informera personalen om hur målet kan nås samt om hur alla kommer att gynnas av det. På så sätt engagerar sig personalen i det utvecklande arbetssättet. Utbilda cheferna och involvera hela personalen. Ta i bruk bland annat en modell för ersättande arbete där partiellt arbetsföra i stället för en lång frånvaro kan utföra lättare arbete.

Belöna förtjänstfulla arbetsgemenskaper och exemplariska arbetstagare som har åstadkommit en förändring genom rätt attityd. Om stadens årliga kostnader för arbetsoförmåga minskar, använd hälften av den summa som sparats till verksamhet som främjar personalens arbetshälsa.

Tips: Ha roligt och satsa på belöningar vid sidan om utvecklandet av de administrativa processerna. 

Ordna trevliga evenemang och aktiviteter som främjar arbetshälsan för hela personalen på arbetsplatsen. Låt de anställda komma med idéer och genomföra verksamhet, till exempel i form av ett eget idrottssällskap. Visa uppriktig oro och omsorg i svåra situationer.

Använd tjänstecyklar för korta arbetsresor och en husbil som arbetsgivaren skaffat för längre arbetsresor. Satsa på en aktiv och saklig men avslappnad kommunikation för hela personalen.

Slutprodukt

Med det här receptet lyckades vi sprida ledningens och chefernas entusiasm samt ett öppet och försöksvänligt arbetssätt i vår stora organisation.

Antalet sjukfrånvaron har minskat och kostnaderna för arbetsoförmåga är enligt KEVA:s kalkylator bland de lägsta i stora städer. Tack vare att vår personal aktivt engagerat sig har vi också lyckats rekrytera läkare. Svarsprocenten i enkäten om belåtenhet med arbetet har tredubblats och deltagandeprocenten för chefsutbildningarna steg till 90 procent.

Joensuu stad fick arbetslivspriset 2017. Social- och hälsovårdsministeriet, Sitra, och Arbetarskyddsfonden delade ut priset till 9 arbetsplatser. Vid prisutdelningen belönades även Joensuu stad som vid omröstningen bland allmänheten valdes ut som det mest inspirerande receptet.

Joensuu stad producerar tjänster för sina cirka 75 000 invånare samt vissa tjänster även för hela landskapets invånare. Fram till slutet av 2016 ansvarade Joensuu stad bland annat för social- och hälsotjänsterna, tjänsterna inom småbarnspedagogik och utbildning, fritidsverksamheten, de tekniska tjänsterna samt sörjde för räddningsverkets verksamhet. Målet är att på ett kostnadseffektivt och rationellt sätt tillhandahålla en fungerande service för kommuninvånarna. Från början av 2017 sörjer Joensuu för livskraften i staden och hela landskapet. Tjänster med koppling till välfärd och stadsmiljön finns i kärnan för den egna verksamheten. Arbetstagare: cirka 6 000 fram till slutet av 2016 och cirka 2 800 från början av 2017. Joensuu stad finns också på Facebook och Twitter

Mer information

Sari Lempiäinen, personalchef, sari.lempiainen@jns.fi

Vad handlar det om?