archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Yhdessä olemme vahvempia ja jaksamme paremmin

Joensuun kaupunki on koulutuksen ja aktiivisen viestinnän avulla onnistunut sitouttamaan esimiehet ja koko henkilöstön yhteiseen kehittämistyöhön. Tutustu Työelämäpalkinnon saajan uudistamisen reseptiin ja poimi innostavimmat keinot työpaikallesi.

Julkaistu

Valmistusohjeet

Aseta koko organisaatiolle yhteinen tavoite. Viesti henkilöstölle keinoista, joilla tavoitteeseen voidaan päästä sekä hyödyistä, jotka koituvat kaikkien eduksi. Näin henkilöstö sitoutuu kehittävään työotteeseen. Kouluta esimiehet hyvin ja ota koko henkilöstö mukaan. Ota käyttöön Osatyökykyinen Sissi eli OSSI -korvaavan työn malli, jossa osatyökykyiset voivat pitkän poissaolon sijaan päästä tekemään kevyempiä töitä.

Palkitse työpaikkojen Huipputyyppejä ja Valopäisiä työyhteisöjä, jotka ovat hyvällä asenteellaan saaneet muutoksen aikaan. Jos kaupungin vuotuiset työkyvyttömyyskustannukset alenevat yhteisellä Kykyloikalla, käytä puolet säästetystä summasta henkilöstön työhyvinvointitoimintaan.

Järjestä työpaikalla koko henkilöstölle työhyvinvointia edistäviä toimia ja mukavia tapahtumia.  Anna henkilöstön ideoida ja toteuttaa toimintaa esimerkiksi oman urheiluseuran kautta. Osoita aitoa huolta ja huolenpitoa vaikeissa tilanteissa.

Vinkki: Lisää hauskanpitoa ja palkitsemista hallinnollisten prosessien kehittämisen lomaan.

Aja lyhyet työmatkat virkafillareilla ja pidemmät työnantajan hankkimalla asuntoautolla. Panosta aktiiviseen ja asialliseen, mutta tyyliltään rentoon viestintään koko henkilöstölle.

Mitä tällä reseptillä syntyi?

Tällä reseptillä onnistuimme levittämään johdon ja esimiesten innostuksen sekä avoimen ja kokeiluhenkisen työotteen suuressa organisaatiossamme.

Sairauspoissaolojen määrä on laskenut ja työkyvyttömyyskustannukset ovat KEVAn laskurin mukaan suurten kaupunkien alhaisimpia. Henkilöstömme aktiivisen osallistumisen ansiosta onnistuimme myös lääkärirekrytoinneissa. Työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti kolminkertaistui ja esimieskoulutusten osallistumisprosentti on vakiinnutettu 90 prosenttiin.

Joensuun kaupunki sai Työelämäpalkinnon 2017. Sosiaali- ja terveysministeriö, Sitra ja Työsuojelurahasto myönsivät palkinnon 9 työpaikalle. Lisäksi Joensuun kaupungin työelämän uudistamisen resepti äänestettiin yleisöäänestyksessä innostavimmaksi.

Joensuun kaupunki tuottaa palveluja lähes 76 000 asukkaalleen ja tiettyjen palvelujen osalta myös koko maakunnan asukkaille. Vuoden 2016 loppuun asti Joensuun kaupunki vastasi muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluista, varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluista, vapaa-aikapalveluista, teknisistä palveluista sekä huolehti pelastuslaitoksen toiminnasta. Tavoitteena on tarjota kuntalaisille toimivia palveluja kustannustehokkaasti ja järkevällä tavalla. Vuoden 2017 alusta Joensuu huolehtii kaupungin ja osaltaan myös koko maakunnan elinvoimasta. Omassa toiminnassa keskiössä ovat hyvinvointi- ja kaupunkiympäristöpalvelut. Työntekijöitä: noin 6000 vuoden 2016 loppuun saakka ja noin 2800 vuoden 2017 alusta lukien. Löydät heidät myös Facebookista ja Twitteristä.

Lisätietoja

Sari Lempiäinen, henkilöstöjohtaja, sari.lempiainen@jns.fi

Mistä on kyse?