Fenomen
Beräknad läsningstid 3 min

Välfärdsanalytikern sätter data i arbete – Satakunta visar vägen

Inom hälso- och sjukvården uppstår enorma mängder data, men de utnyttjas fortfarande inte tillräckligt mycket. Satakunta och Lapplands yrkeshögskolor har tagit tag i saken och börjar bland annat utbilda sjukskötare till välfärdsanalytiker i ett teknikbetonat utbildningsprogram. Satakunta testbed-gemenskapen ska också bli en viktig vägvisare.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Välfärdsanalytikerna har till uppgift att utreda hur olika data registreras inom social- och hälsovården, hur och var data rör sig, vilka data som finns, vad de används för och vad som händer med dem senare. Fram till nu har nästan ingenting hänt, utan data har blivit kvar i en digital skrivbordslåda. Det blir snart en ändring i detta, när man börjar förbättra tjänster allt effektivare med hjälp av data!

Genom att utnyttja data görs tjänsterna allt mer kundorienterade och effektiva. Vårdförloppen kan byggas upp så att de blir smidigare, och informationsavbrott, överlappande åtgärder och arbetsmoment som frustrerar både vårdpersonalen och patienterna kan undvikas. Syftet med projektet är att i sista hand garantera allt bättre hälsa och välfärd för människor. Utbildningsprogrammen som startar på hösten erbjuder praktisk vägledning för den nya yrkeskåren vid två yrkeshögskolor.

Välfärdsanalytikerns roll och samarbetet i Satakunta togs upp 15.6.2022 i en diskussion på den internationella hälsoteknologikonferensen HIMSS22 Europe, där även välfärdsanalytiker Minna-Maarit Ampio medverkar.

”Det känns fint att detta unika tema har tagits med i det officiella programmet på HIMSS i Helsingfors och att medvetenheten om det unika utbildningsprogrammet också sprids internationellt”, säger Tuula Tiihonen, ledande expert på Sitra.

Även Satakunta testbed-verksamheten presenteras på konferensen. I projektet som Sitra delvis finansierat och som leds av Satakunta yrkeshögskola stärks välfärdsanalytikerns roll och den internationella kännedomen ökas om Satakunta testbed-nätverket som en beaktansvärd partner inom utveckling och testning av hälso- och välfärdsteknologi. Projektet eftersträvar att ge fart åt Satakunta Testbed -ekosystemets verksamhet, som särskilt fokuserar på robotik, artificiell intelligens och dataanalys. Ekosystemets särdrag är testningsverksamhet med fokus på programvara och data, och dess medlemmar är Satasairaala, Porin Perusturva, Prizztech, WinNova, Sataedu, Lappands yrkeshögskola och ett antal företag.

Den färska publikationen Teknologia työkaverina (på finska) ger en bred överblick över produkttestnings- och forskningssamarbetet inom välfärds- och hälsoteknologi inom Satakuntaregionen. Publikationen togs fram som ett led i projektet Satakunta DigiHealth, som genomförs av Prizztech Oy, Sataedu, Satakunta yrkeshögskola, Tammerfors universitets enhet i Björneborg och WinNova. Projektet finansieras av Satakuntaförbundet (ERUF) och regionens kommuner.

Det nya utbildningsprogrammet fick sin början i pilotprojektet HEAP, som genomfördes i samarbete med Satakunta yrkeshögskola (SAMK), Tammerfors tekniska universitets enhet i Björneborg och Tallinns universitet. Sitras utredning From big data to myhealth (på engelska) från 2018 behandlar pilotprojektets resultat mer ingående.

Vad handlar det om?